ENGLISH
Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων και έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ. και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Η Συνέλευση Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017 έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4485/2017
  • ορίζει τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών και τον Διευθυντή
  • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ
  • συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων
  • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017
Ενημέρωση: 24-01-2021
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας