Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση II


Διδάσκων/ουσα: Τσίγκου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: YK-6100
Κωδικός Gram-Web: ΓΛ1002-1
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση II
Mέγεθος: 213.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αναπτύσσονται διεξοδικώς θέματα όπως οι σημασιολογικές μονάδες και οι σχέσεις τους στην εκάστοτε γλώσσα, οι διαφορές των γλωσσών ως προς τη δήλωση της ίδιας εμπειρίας κά. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες Γραμματικές Θεωρίες και γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη Λειτουργική Γραμματική του Α. Martinet και στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του ΜΑΚ Halliday. Παρουσιάζεται η έννοια της Μεταφραστικής Μονάδας και ερευνάται η αποτελεσματικότητά της στη Διδακτική της Μετάφρασης. Εξετάζεται η επίδραση του περικειμένου στη χρήση της γλώσσας. Γίνεται διεξοδική αναφορά στη γλωσσική ποικιλία με ιδιαίτερη έμφαση στις διαλέκτους και τα επίπεδα λόγου των γλωσσών εργασίας των φοιτητών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • γνωρίζουν πώς λειτουργεί η μεταφραστική διαδικασία ως διαγλωσσική επικοινωνία
  • αναγνωρίζουν τη σημασία της γλωσσικής διαφοροποίησης
  • χρησιμοποιούν μεταφραστικές τεχνικές για να μεταφράζουν
  • έχουν κριτική ικανότητα
  • αποκτήσουν αυτοματισμούς στην αντιμετώπιση μεταφραστικών δυσκολιών που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ γλωσσών
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Η συμβολή της Γλωσσολογίας στη Διδακτική της Μετάφρασης. Κριτικές προσεγγίσεις.


2η εβδομάδα:

Η συμβολή της Αντιπαραβολικής Γλωσσολογίας στη Διδακτική της Μετάφρασης. Μεταφραστικές τεχνικές. Παραδείγματα και ασκήσεις.


3η εβδομάδα:

Γλωσσολογική ανάλυση για την κατανόηση και μεταφορά στοιχείων από το μορφο-συντακτικό, λεξιλογικό, υφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας-πηγή στη γλώσσα-στόχο.


4η εβδομάδα:

Η Λειτουργική Θεωρία του Martinet. Βασικές αρχές και κριτική προσέγγιση.

 

5η εβδομάδα:

Η Λειτουργική Θεωρία του Martinet ως θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της γλώσσας σε επίπεδο περιόδου. Ανάλυση παραδειγμάτων από την ελληνική.

6η εβδομάδα:

Η μεταφραστική μονάδα. Θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις. Άσκηση εφαρμογής σε παράλληλα κείμενα του ζεύγους αγγλικής-ελληνικής.

7η εβδομάδα:

Η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday. Βασικές αρχές και κριτική προσέγγιση.


8η εβδομάδα:

Η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday ως θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της γλώσσας σε επίπεδο κειμένου. Έμφαση στη συνοχή. Ανάλυση παραδειγμάτων από την ελληνική.


9η εβδομάδα:

Η σημασία του περικειμένου και του συγκειμένου στη γλώσσα. Παράγοντες του περικειμένου. Παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής.


10η εβδομάδα:

Η γλωσσική ποικιλία με βάση τον χρήστη. Τα είδη διαλέκτων. Το παράδειγμα της ελληνικής.


11η εβδομάδα:

Η γλωσσική ποικιλία με βάση τη χρήση. Έμφαση στη σχέση επιπέδων λόγου και περικειμένου. Παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής.


12η εβδομάδα:

Μεταφραστικές τεχνικές μεταφοράς της γλωσσικής ποικιλίας από μια γλώσσα Α σε μια γλώσσα Β. Ασκήσεις αντιπαραβολής πρωτοτύπου και μεταφράσματος και ασκήσεις μετάφρασης.


13η εβδομάδα

Συζήτηση επί των ασκήσεων μετάφρασης. Ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων της διδαχθείσας ύλης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Halliday M.A.K. & Hasan R. (1980) Cohesion in English London & New York: Longman.

Vinay J.P. & Dalbernet J. (1958/1977) Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris, Didier.

Γούτσος Δ. (2012) Γλώσσα: κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.

Κλαίρης, Χ. (2007), Λειτουργική Γλωσσολογία, Μτφ. Ε. Σελλά-Μάζη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπαμπινιώτης Γ. (1980) Θεωρητική Γλωσσολογία Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση.

Σελλά, Ε. και Μπατσαλιά, Φ. (2010), Γλωσσολογική προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, Αθήνα: Παπαζήσης.

Τσίγκου (2014) «Η τύχη της γλωσσικής ποικιλίας ως φορέα πολιτισμού στη μετάφραση». Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 23-25 Μαΐου 2013 – Θεσσαλονίκη.

Τσίγκου Μ. (2010) «Σύντομη εισαγωγή στις σχέσεις γλωσσολογίας και μετάφρασης (με παραδείγματα από το ζεύγος Γαλλικής-Ελληνικής)» in Dictio 3, Επιστημονική Επετηρίδα – Υearbook 2008-2009. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. 225-250.

Τσίγκου Μ. (2011) Γλωσσολογία και Μετάφραση: Προσεγγίζοντας τη Μεταφραστική Μονάδα. Αθήνα: Δίαυλος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα είναι δίωρο και γίνεται δια ζώσης με τη μορφή διάλεξης με διαλεκτική μέθοδο αλλά και με τη βοήθεια PowerPoint και διαδικτυακού υλικού. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα δίνεται άσκηση εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων από τους φοιτητές με επιλεγμένα παραδείγματα από την ελληνική και άλλες γλώσσες. Οι ασκήσεις εφαρμογής αποτελούν βασικό κομμάτι της μεθόδου εκμάθησης.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με κριτήριο τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία και την ανταπόκρισή τους στην επεξεργασία των ασκήσεων. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις ή με απαλλακτική εργασία.


Επιστροφή
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας