Υφολογία και Μετάφραση


Διδάσκων/ουσα: Τσίγκου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: YE-9503
Κωδικός Gram-Web: ΓΠ1810
Κατηγορία Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Εαρινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Υφολογία και Μετάφραση
Mέγεθος: 211.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα μελετώνται θέματα ύφους στον λόγο: αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ύφους ειδικών και λογοτεχνικών κειμένων, τα επίπεδα λόγου, τα είδη κειμένων, τα μεταφραστικά προβλήματα που προκύπτουν σε υφολογικό επίπεδο και η μεταφορά των κειμενικών παραγόντων στο κείμενο-στόχος.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν:

  • γνώση βασικών αρχών της Κειμενολογίας, της Κειμενογλωσσολογίας και της Κοινωνιογλωσσολογίας
  • κατανόηση σημαντικών παραμέτρων οργάνωσης και δομής του κειμένου-πηγή πριν τη μετάφρασή του στη γλώσσα-στόχο
  • εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του ύφους διαφόρων ειδών κειμένων καθώς και των διαφορετικών επιπέδων χρήσης των γλωσσών εργασίας τους
  • ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης των μεταφραστικών δυσκολιών που συνδέονται με το ύφος κατά τη μεταφραστική διαδικασία
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Κλασσικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις περί Ύφους.


2η εβδομάδα:

Κλασσικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις περί κειμενικών ειδών.


3η εβδομάδα:

Τα υφολογικά χαρακτηριστικά τριών ειδών ειδικών κειμένων στα ελληνικά και άλλες γλώσσες. Άσκηση με μικρής έκτασης κείμενα προς ανάλυση και μετάφραση.


4η εβδομάδα:

Τα υφολογικά χαρακτηριστικά τεσσάρων ειδών ειδικών κειμένων στα ελληνικά και άλλες γλώσσες. Άσκηση με μικρής έκτασης κείμενα προς ανάλυση και μετάφραση.

 

5η εβδομάδα:

Τα επίπεδα λόγου της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Άσκηση κλίμακας ύφους σε μικρής έκτασης κείμενα προς ανάλυση και μετάφραση.

6η εβδομάδα:

Τρεις κειμενικοί παράγοντες και η σχέση τους με το είδος κειμένου. Άσκηση σε μικρής έκτασης κείμενο προς ανάλυση και μετάφραση.


7η εβδομάδα:

Τέσσερις κειμενικοί παράγοντες και η σχέση τους με το είδος κειμένου. Άσκηση σε μικρής έκτασης κείμενο προς ανάλυση και μετάφραση.


8η εβδομάδα:

Βασικές μεταφραστικές τεχνικές για την επίλυση μεταφραστικών προβλημάτων και αντιπαραβολή κειμένων για τον εντοπισμό τους.


9η εβδομάδα:

Μεταφραστικές τεχνικές με αυξημένη συχνότητα σε ορισμένα είδη κειμένων και αντιπαραβολή κειμένων για τον εντοπισμό τους.


10η εβδομάδα:

Ανάλυση ύφους σε διαφορετικά είδη λογοτεχνικών κειμένων.


11η εβδομάδα:

Ανάλυση ύφους διαφορετικών συγγραφέων στο ίδιο είδος λογοτεχνικού κειμένου.


12η εβδομάδα:

Ασκήσεις προσωπικού ύφους γραφής και απόδοσής του σε άλλη γλώσσα.


13η εβδομάδα

Ανακεφαλαίωση των διδαχθεισών θεωρητικών προσεγγίσεων και οδηγίες εκπόνησης καθώς και μεθοδολογία σύνταξης της υποχρεωτικής απαλλακτικής εργασίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Γούτσος Δ. & Γεωργακοπούλου Α. (2011) Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης.

Κουτσουλέλου-Μίχου Σ. (1997) Η γλώσσα της διαφήμισης. Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού μοντέλου. Αθήνα : Gutenberg.

Χαραλαμπάκης Χ. (2010) Νεοελληνικός Λόγος. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση.

BakerM. (1992/2007) Inotherwords. London &N.York: Routledge.

Beaugrande de R. & Dressler W. (1981) Introduction to Text Linguistics. London &N.York: Longman.

Halliday M.A.K. & Hasan R. (1980) Cohesion in English London & New York: Longman.

Hatim B. & Mason I. (1997) The Translator as Communicator. London &N.York: Routledge.

Reiss K. (1989) «Text Types, Translation Types and Translation Assessment» in Chestennan A. (ed.) Readings in Translation Theory. Helsinki: Finn Lectura. 105-115.

Vinay J.P. &Dalbernet J. (1958/1977) Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris, Didier.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα είναι δίωρο και γίνεται δια ζώσης με τη μορφή διάλεξης με διαλεκτική μέθοδο και με τη βοήθεια αρχείου PowerPoint και διαδικτυακού υλικού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επεξεργασία και σχολιασμός άσκησης εμπέδωσης των κτηθέντων θεωρητικών γνώσεων από τους φοιτητές με επιλεγμένα παράλληλα κείμενα από το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά. Η άσκηση εμπέδωσης θεωρείται βασικό μέρος της μεθόδου εκμάθησης. Για τον ίδιο λόγο, οι οδηγίες για την εκπόνηση της υποχρεωτικής απαλλακτικής εργασίας στόχο έχουν να εμπλουτίσουν τη μεταφραστική τους εμπειρία και να αναπτύξουν την κριτική και την ερευνητική τους ικανότητα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με κριτήριο τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία και την ανταπόκρισή τους στην επεξεργασία των ανατιθέμενων ασκήσεων. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία, στην οποία οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν κατά τη διάλεξη και από τις ασκήσεις.


Επιστροφή
35-years
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας