Κοινωνιογλωσσολογία


Διδάσκων/ουσα: Τσίγκου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: YE-0602
Κωδικός Gram-Web: ΚΟ0300
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Κοινωνιογλωσσολογία
Mέγεθος: 213.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα μελετώνται θέματα γλωσσικής ετερότητας και γλωσσικής ποικιλίας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην επιρροή του περικειμένου, δηλ. των περιστάσεων επικοινωνίας στη γλώσσα, στα επίπεδα χρήσης, στη διαφορά τους από τα επίπεδα ύφους, στα μεταφραστικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά της γλωσσικής ποικιλίας στο κείμενο-στόχος, στις διαφορές μεταξύ γλωσσών κ.λπ. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη γλωσσική ποικιλία και η ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με τη δυσκολία μεταφοράς της από τη μια γλώσσα στην άλλη.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • γνωρίζουν βασικές αρχές της Κοινωνιογλωσσολογίας, βασικά φαινόμενα και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη γλώσσα (φύλο, ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.)
  • αναγνωρίζουν στα προς μετάφραση κείμενα διαφορετικά επίπεδα χρήσης και επίπεδα ύφους της γλώσσας-πηγή
  • μεταφράζουν τη γλωσσική ποικιλία στη γλώσσα-στόχο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και επιβάλλεται από τον σκοπό του κειμένου
  • γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς της γλωσσικής ποικιλίας του κειμένου-πηγή όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη στο κείμενο-στόχος
  • αναπτύξουν ιδεολογική στάση απέναντι στη μεταφορά της γλωσσικής ποικιλίας από το κείμενο-πηγή στο κείμενο-στόχος, αλλά και γενικότερα απέναντι στη γλωσσική ετερότητα
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Περικείμενο ή καταστασιακό περιβάλλον, γνωστικό περικείμενο και συγκείμενο. Σχέση κειμένου και περικειμένου.


2η εβδομάδα:

Γλωσσική ποικιλία: ορισμός. Διαφορές γραπτού και προφορικού λόγου και γλωσσικές στρατηγικές που τους χαρακτηρίζουν.


3η εβδομάδα:

Γλωσσική ποικιλία ανάλογα με τη χρήση και ανάλογα με τον χρήστη: διάκριση επιπέδων χρήσης και διαλέκτων.


4η εβδομάδα:

Γεωγραφική διάλεκτος, κοινωνική διάλεκτος, χρονική διάλεκτος, κοινή διάλεκτος και ιδιόλεκτος.

 

5η εβδομάδα:

Επίπεδα χρήσης της ελληνικής και άλλων γλωσσών. Διαφορά επιπέδου χρήσης και επιπέδου ύφους. Ασκήσεις.

6η εβδομάδα:

Θεωρία του MAK Halliday για τις λειτουργίες της γλώσσας και τα επίπεδα χρήσης. Ακήσεις.


7η εβδομάδα:

Κοινωνική διγλωσσία. Διπλογλωσσία – πολυγλωσσία - μονογλωσσία. Εναλλαγή κωδίκων. Lingua franca, γλώσσες pidgin και κρεολές.


8η εβδομάδα:

Γλωσσική μειονότητα και μειονοτική γλώσσα. Γλωσσικές μειονότητες ανά τον κόσμο.

9η εβδομάδα:

Θνησιγλωσσία. Αιτίες και συμπτώματα εξαφάνισης μιας γλώσσας.


10η εβδομάδα:  Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρώπη και τον κόσμο. Οι μικρές γλώσσες και η αντιμετώπισή τους.

 

11η εβδομάδα:

Επαφή γλωσσών και μετάφραση. Η μετάφραση ως γέφυρα επιρροών μεταξύ γλωσσών.


12η εβδομάδα:

Ασκήσεις μετάφρασης διαφορετικών μορφών γλωσσικής ποικιλίας από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και από τα αγγλικά προς τα ελληνικά.


13η εβδομάδα

Ανακεφαλαίωση των διδαχθεισών θεωρητικών προσεγγίσεων και ασκήσεις μετάφρασης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: νήσος.

Γούτσος Δ. & Γεωργακοπούλου Α. (2011) Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης.

Δελβερούδη, Ρ. (2001). Γλωσσική ποικιλία. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός. Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

Κοντοσόπουλος, N. (1998). Γλώσσες και διάλεκτοι της Ευρώπης. Α’. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

--------        (1981/2001). Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής. Αθήνα.

Τσίγκου, Μ. (2015). La variété linguistique dans la traduction d’Astérix en grec. K. Wrόblewska-Pawlak – J. Sujecka-Zając & E. Pachocińska (eds). Regards sur l’oral et l’écrit. Warszava : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 127-135.

Φλιάτουρας, Α. & Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2004). Η διάκριση [λόγιο] και [λαϊκό] στην ελληνική γλώσσα. Ορισμός και ταξινόμηση. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1-16.

Halliday, M.Α.Κ. (1970). Language structure and language function. In J. Lyons (ed.) New horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin.

--------        (1974a). Language and Social Man. London: Longman.

--------        (1974b). La base fonctionnelle du langage. Langages. 34/8. 54-73. (URL: http://www.persee.fr)

--------        (1976). Anti-Languages. American Anthropologist. 78 (3). New Jersey: Wiley. 570-584.

--------        (1978). Language as Social Semiotic. London: Edward Arnold.

--------        (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.

--------        (2002). Linguistic Studies of Text and Discourse. London & New York: Continuum.

Hatim, B. & Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.

-------       (2005). The Translator as Communicator. London & New York: Routledge.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα είναι δίωρο, διεξάγεται δια ζώσης και γίνεται με τη μορφή διάλεξης με διαλεκτική μέθοδο και με τη βοήθεια αρχείου PowerPoint και διαδικτυακού υλικού.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με κριτήριο τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία και την ανταπόκρισή τους στην επεξεργασία των ανατιθέμενων ασκήσεων. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται γραπτές εξετάσεις.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας