Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III


Διδάσκων/ουσα: Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: TR-3100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0703
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του μαθήματος προάγονται περαιτέρω οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο στα επίπεδα της Γραμματικής, του Συντακτικού και του Λεξιλογίου. Ειδική έμφαση δίδεται στην ευθεία μετάφραση διαφόρων ειδών κειμένων που έχουν μέσο επίπεδο δυσκολίας αλλά πραγματοποιείται και αντίστροφη μετάφραση εύκολων κειμένων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Επειδή οι παρεχόμενες γνώσεις στο εξάμηνο αυτό συνδέονται με τις γνώσεις στο προηγούμενο εξάμηνο, η έμφαση δίδεται περισσότερο στο να διευρυνθεί η κατανόηση των φοιτητών αναφορικά με τα γεγονότα που περιγράφονται  σε ένα κείμενο και στον τρόπο συντακτικής δόμησης των προτάσεων. Η έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα συνεχίζεται και στο εξάμηνο αυτό αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

παραγωγικές καταλήξεις

2η εβδομάδα:

διάφορα είδη μετοχών

3η εβδομάδα:

υποθετικός λόγος

4η εβδομάδα:

μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα, αναθετικά ρήματα

5η εβδομάδα:

παθητικά και αυτοπαθή και αλληλοπαθή ρήματα,

6η εβδομάδα:

πλάγιος λόγος

7η εβδομάδα:

Κείμενα για την εμπέδωση όσων διδάχθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες

8η εβδομάδα:

Κείμενα για την εμπέδωση όσων διδάχθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες

9η εβδομάδα:

Μετάφραση και ανάλυση κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας (όπως για παράδειγμα: Kitapçıda, İlk bayramlık, Ιστορίες του Nasreddin Hoca, Eğlediren Fıkralar, Karşı konağın çocukları, Sevgi masalı)

10η εβδομάδα:

Μετάφραση και ανάλυση κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας (όπως για παράδειγμα: Kitapçıda, İlk bayramlık, Ιστορίες του Nasreddin Hoca, Eğlediren Fıkralar, Karşı konağın çocukları, Sevgi masalı)

11η εβδομάδα:

Μετάφραση και ανάλυση κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας (όπως για παράδειγμα: Kitapçıda, İlk bayramlık, Ιστορίες του Nasreddin Hoca, Eğlediren Fıkralar, Karşı konağın çocukları, Sevgi masalı)

12η εβδομάδα:

ηχητικά κείμενα

13η εβδομάδα

ηχητικά κείμενα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Yilmaz Hakan, Turkce Okuyorum 2, Dilmer, 2011

Lewis, Geofrey, Turkish Grammar, Oxford.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται ο συνδυασμός νέων γνώσεων γραμματικής (βλ. νέες και σχετικά πολύπλοκες δομές) και λεξιλογίου με την παρουσίαση κειμένων μέσης δυσκολίας τα οποία περιέχουν τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία. Επίσης πραγματοποιείται επίλυση ασκήσεων αλλά και παράδοση υλικού προς μελέτη (ηχητικό και οπτικό υλικό, σημειώσεις) στην πλατφόρμα open-eclass.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Η χρήση τεχνολογιών αποτελεί τη βάση διδασκαλίας και συνίσταται στην οπτική παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων και των ανάλογων ασκήσεων αλλά και των κειμένων που διδάσκονται (προς μετάφραση αλλά και ακουστικά).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση συνίσταται στη μετάφραση, ευθεία και αντίστροφη, άγνωστου κειμένου μέσης δυσκολίας. Ο τρόπος εξέτασης είναι αναρτημένος στο open-eclass.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας