Εφαρμογές Αστικού Δικαίου: Δικαιοπραξίες


Διδάσκων/ουσα: Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: SM-9500
Κωδικός Gram-Web: ΓΠ0855
Τύπος Μαθήματος: Σεμινάριο
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Εαρινό
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
Σύντομη Περιγραφή:

 

Το μάθημα επικεντρώνεται στην οικονομική και τη νομική ανάλυση κειμένων (δημοσιευμένου πρωτογενούς αρχειακού υλικού ή βιβλιογραφίας) διαφόρων κατηγοριών δικαιοπραξιών: συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου, συστάσεις εταιρειών, δάνεια, συστάσεις υποθήκης, διαθήκες, κληροδοτήματα κ.ά., κατεξοχήν στον ελληνικό χώρο (16ος -21ος αι.). Αναλύθηκαν θέματα όπως: εξέλιξη εργασιακών σχέσεων, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σύναψης δικαιοπραξιών, αντικείμενο δικαιοπραξιών, προφίλ συμβαλλομένων, συναλλακτικά ήθη, τυπικές και ειδικές ρήτρες κ.ά.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

·         Ευχέρεια στη κατανόηση ειδικών κειμένων που αφορούν το αστικό δίκαιο.

·         Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση της νομικής ορολογίας  στο πλαίσιο επίτευξης της γνώσης, της εξοικείωσης, της κατανόησης και της εμπέδωσης αυτών εκ μέρους των φοιτητών. 

·         Ανάπτυξη ικανότητας σχολιασμού και κριτικής δικαιοπρακτικών κειμένων.

·         Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης της συνολικής προσκτηθείσας γνώσης κατά την επιτέλεση του μεταφραστικού έργου. 

Περιεχόμενο (Syllabus):

 

 • Νομοτυπικό δικαιοπραξίας
 • Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σύναψης δικαιοπραξιών
 • Προφίλ συμβαλλομένων
 • Συναλλακτικά ήθη
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμβάσεις έργου
 • Συστάσεις εταιρειών
 • Δάνεια
 • Συστάσεις υποθήκης
 • Διαθήκες
 • Κληροδοτήματα
 • Δωρεές
 • Εμπράγματες ασφάλειες
 • Τυπικές και ειδικές ρήτρες. 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 

Γεωργιάδης Α., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου. Συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, Αθήνα 2007.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Εώα και Εσπέρια 8 (2012) 145-205.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Το κατάστημα των Νοταρίων: κανονιστικές ρυθμίσεις του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος στην Κέρκυρα, στις αρχές του 19ου αιώνα», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 44 (2012-2013) 227-276.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Το δικαιικό καθεστώς των αγοραπωλησιών στα Ιόνια Νησιά κατά τη βενετική περίοδο», Dictio 6 (2013) 11-68.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., «Δικαιοπραξίες εμπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Dictio 5 (2012) 11-63.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ., Οικονομία και δίκαιο στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο,  Θεσσαλονίκη 2018.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φ.- Ζαρίδη Κ., «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010) 129-167.

Παπαστερίου Δ.- Κλαβανίδου Δ., Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008.

Σπυριδάκης Ι., Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών, Αθήνα 2016.

Τριάντος Ν., Δικαιοπραξίες: Ερμηνεία, Νομολογία, Υποδείγματα, Αθήνα 2011.

 

Anderson M.S., Η Ευρώπη του 18ου αιώνα, 1713-1789, μτφ. Γούναρη Γ., Αθήνα 2012.

Benevolo L., Η πόλη στην Ευρώπη, μτφ. Παπασταύρου Α., Αθήνα 2019.

Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Αθήνα 2006.

Cipolla C., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ.Χ., μτφ. Σταμούλης Π., Αθήνα 1988.

Davies N., Ιστορία της Ευρώπης, μτφ. Πεντάζου Ι., Μαρκέτου Π., Αθήνα 2010.

Kamen H., Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, μτφ. Καλογιάννη Ε., Αθήνα 2002.

Lane F., Βενετία, η θαλασσοκράτειρα, μτφ. Κουρεμένος Κ., Αθήνα 2007.

Le Goff J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μτφ. Μπενβενίστε Ρ., Αθήνα 1993.

Miller S., Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, μτφ. Παπαδάκη Σ., Αθήνα 2018.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Το μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης, στην οποία εντάσσεται και ο διάλογος με τους φοιτητές για επίλυση αποριών και διατύπωση σχολίων. Χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού υλικού.

 

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

 

Εργασία: ανάλυση και εμβάθυνση όρων, εννοιών, θεματικών πεδίων, γεγονότων. Επίσης, ανατίθενται εργασίες επί θεμάτων από την ύλη του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρουσίαση (ppt) της εργασίας στην τάξη είναι υποχρεωτική.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας