Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Αλατζά Χαρίκλεια
Κωδικός Μαθήματος: LT-5236
Κωδικός Gram-Web: ΛΜ2505-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα "Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά Ι" μπορεί να θεωρηθεί ως μια εισαγωγή στις ποικίλες Θεωρίες της Λογοτεχνικής Μετάφρασης και στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας. Η Λογοτεχνική Μετάφραση είναι μια δημιουργική διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση τόσο με το περιεχόμενο όσο και με την εσωτερική αρχιτεκτονική των προτάσεων και παραγράφων, των ρητορικών και γλωσσικών σχημάτων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων, έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε λογοτεχνικής εποχής, τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα και καλούνται να μεταφράσουν κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τους κανόνες της Θεωρίας και χωρίς να παραμελούν τη δύναμη της δικής τους δημιουργικότητας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να:

• αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο
• κατανοούν τον ποιητικό λόγο και να εμβαθύνουν σε αυτόν
• διακρίνουν τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του πρωτοτύπου κειμένου και την συνειρμική τους σημασία
• διατηρούν τη δομή και τον χαρακτήρα του κειμένου κατά τη μεταφραστική διαδικασία
• σέβονται το ύφος του συγγραφέα και να το μεταφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα στη γλώσσα σκοπού
• είναι δημιουργικοί και να βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις στα γλωσσικά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη Λογοτεχνία, Λογοτεχνικά είδη, Σύντομη Ιστορία της Γερμανικής Λογοτεχνίας – Λογοτεχνικές Εποχές

2η εβδομάδα: Εισαγωγή στη Θεωρία (Θεωρίες) της Λογοτεχνικής Μετάφρασης – προβλήματα και προβληματισμοί

3η εβδομάδα: Λαϊκό παραμύθι – ορισμός – ιστορία – χαρακτηριστικά. Κείμενο προς επεξεργασία και μετάφραση – απλή γλώσσα

4η εβδομάδα: Ανάλυση κειμένου - Επεξεργασία της μετάφρασης, συζήτηση γλωσσικών μεταφραστικών προβλημάτων, εξεύρεση λύσης

5η εβδομάδα: Νέο κείμενο, αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο και οπτικοακουστικό υλικό με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, μεταφραστική διαδικασία

6η εβδομάδα: Έντεχνο παραμύθι – διαφορές/ομοιότητες με το Λαϊκό Παραμύθι, έντεχνος ποιητικός λόγος – Αντιπαραμύθι. Κείμενο προς επεξεργασία και μετάφραση

7η εβδομάδα: Αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο, στο συγγραφέα και τα χαρακτηριστικά της γραφής του. Ανάλυση κειμένου, γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Μεταφραστική διαδικασία, συζήτηση προβλημάτων και εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης τους

8η εβδομάδα: Νέο κείμενο προς επεξεργασία και μετάφραση από κοινού κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ιστορικό πλαίσιο, χαρακτηριστικά του συγγραφέα και του έργου του, ανάλυση κειμένου, επισήμανση γλωσσικών δυσκολιών και πολιτισμικών στοιχείων. Διαδικασία μετάφρασης

9η εβδομάδα: Ολοκλήρωση της μεταφραστικής διαδικασίας. Σχήματα λόγου και στρατηγικές αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους στη γλώσσα σκοπού

10η εβδομάδα: Παραβολή – Ορισμός – Ιστορία – Αλληγορικός και Μεταφορικός λόγος. Κείμενα προς επεξεργασία και Μετάφραση

11η εβδομάδα: Ιστορικό πλαίσιο, ανάλυση κειμένου, αλληγορικός λόγος, μετάφραση. Συζήτηση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία

12η εβδομάδα: Νέα κείμενα προς επεξεργασία και μετάφραση από κοινού κατά τη διάρκεια του μαθήματος

13η εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση και επίλυση αποριών

Τα προς μετάφραση κείμενα ποικίλλουν από εξάμηνο σε εξάμηνο. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δημητρούλια, Ξ., Κεντρωτής, Γ., 2015. Λογοτεχνική μετάφραση-θεωρία και πράξη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5252

Κεντρωτής, Γιώργος: Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, Αθήνα 2002

Apel, Friedmar: Die Zaubergärten der Phantasie. Zur Theorie und Geschichte des Kunstmärchens, Heidelberg 1987

Lüthi, Max: Märchen, Stuttgart 1962

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien, Eine Einführung, 4. Auflage, Tübingen 2005

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και βασίζεται σε μεγάλο μέρος στα ερωτήματα που θέτουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, στον διάλογο και στα σχόλιά τους. Ερωτήματα που τις περισσότερες φορές βρίσκουν την απάντησή τους στη θεωρία. Η διδακτέα ύλη αναρτάται στην πλατφόρμα του Ionio Open e-Class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς κατά την εξεταστική περίοδο.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας