Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά III


Διδάσκων/ουσα: Βράιλα Σταυρούλα-Παρασκευή
Κωδικός Μαθήματος: ET-7236
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ2508-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τον σύγχρονο οικονομικό λόγο της Γερμανίας και τις απαιτήσεις της μετάφρασης του στην Ελληνική. Η διαφορετικότητα μεταξύ των δύο οικονομικών συστημάτων επιβάλλει την ανάλυση της δομής και της σύστασης τους, καθώς επίσης την παρουσίαση της επίδρασης του εκάστοτε οικονομικού συστήματος στη νοοτροπία των λαών. Οι φοιτητές θα κληθούν να μεταφράσουν με βάση τη Θεωρία του Σκοπού διάφορα είδη οικονομικών κειμένων και να διαμορφώσουν το δικό τους γλωσσάριο.  

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·         κατανοούν την ειδική δομή και μορφή των οικονομικών κειμένων

·         αναλύουν την μακροκειμενική και μικροκειμενική δομή ενός οικονομικού κειμένου

·         κατανοούν και να ερμηνεύουν την επίδραση του γερμανικού οικονομικού συστήματος στη διαμόρφωση των αντίστοιχων κειμένων

·         κατηγοριοποιούν τα οικονομικά κείμενα ανάλογα με το είδος και τον στόχο τους

·         διακρίνουν τη διαφορετικότητα των οικονομικών συστημάτων Γερμανίας-Ελλάδας

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων

·         προσαρμόζονται στις ταχείες και συχνές αλλαγές των οικονομικών συστημάτων, δομών και κειμένων

·         συστήνουν γλωσσάριο οικονομικής ορολογίας με τα νέα τεχνολογικά μέσα.

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στον Οικονομικό Λόγο. Δομή. Μορφή. Ύφος.

2η εβδομάδα: Ανάλυση της μακροκειμενικής και μικροκειμενικής δομής των οικονομικών κειμένων.  

3η εβδομάδα:  Γερμανικά οικονομικά κείμενα: πολιτισμικά στοιχεία.  

4η εβδομάδα:  Γερμανικό οικονομικό σύστημα. Αρχές. Θέσεις. Άξονες.  

5η εβδομάδα:  Οικονομικές αναφορές επιχειρήσεων – Ανάλυση και Μετάφραση.

6η εβδομάδα:  Τραπεζικές αναφορές -Ανάλυση και Μετάφραση.   

7η εβδομάδα:  Τραπεζικές συμβάσεις – Ανάλυση και Μετάφραση.

8η εβδομάδα:  Εκθέσεις προϋπολογισμού στο Γερμανικό Κοινοβούλιο – Μετάφραση.

9η εβδομάδα:   Γερμανική Αυτοκινητοβιομηχανία. Οι δασμοί. Οι συνέπειες.

10η εβδομάδα:  Οικονομικές αναλύσεις του προβλήματος. Πως παρουσιάζονται στον ελληνικό τύπο. Ποια η θέση του Έλληνα μεταφραστή.  

11η εβδομάδα: Ελληνική κρίση και Γερμανική οικονομία.  

12η εβδομάδα:  Σύσταση γλωσσαρίου οικονομικής ορολογίας.

13η εβδομάδα:  Χρήση μηχανικής μετάφρασης στην περίπτωση των οικονομικών κειμένων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Bolten, Jürgen. (1991) „Fremdsprache Wirtschaftsdeutsch: Bestandsaufnahme und Perspektiven.“ In: Müller, Bernd-Dietrich (Hrsg.) 1991. Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. München: Iudicium Verlag, S. 71-91.

Fluck, Hans-Rüdiger. (1985) Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 3. aktualisierte u. erweiterte Auflage. Tübingen: Francke Verlag

Konovalova, A., & Yepes, G. R. (2016). Die Sprache des Marketings und ihre Übersetzung: morphologische und semantische Aspekte der Terminologie. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación, (8), 95-123.
Nollmann, G. (2003). Manuel Castells, 2003: Das Informationszeitalter. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. Band III. Jahrtausendwende. Übersetzt von Reinhart Kößler. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 55(2), 369-372

Schmitt, Peter A. (1985) Anglizismen in den Fachsprachen: eine pragmatische Studie am Beispiel der Kerntechnik. Heidelberg: Winter
Stolze, R. (1998). Stereotype–Bilder–Texte–Übersetzungen. Beobachtungen an Werbetexten in Brasilien und Deutschland. Lebende Sprachen, 43(3), 97-104

Wöhe, Günter. (2012) Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 25. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.

Κελάνδριας, Π. (2007): Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων. Αθήνα: Δίαυλος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο / Παράλληλα με τις διαλέξεις από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές θα καλούνται να εφαρμόζουν πρακτικά σε φυσικό χρόνο τη θεωρία και τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί. Μαζί με τον διδάσκοντα θα συζητούν όλες τις μεταφραστικές επιλογές τους και τη διαδικασία που επέλεξαν κατά τη μεταφραστική πράξη.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να μεταφράσουν προς τα Ελληνικά ένα Γερμανικό κείμενο έκτασης περίπου 400 λέξεων σύμφωνα με συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες.

Το μετάφρασμα θα αξιολογείται με βάση τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου και τη διαχείριση των πολιτισμικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας