Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά II


Διδάσκων/ουσα: Βράιλα Σταυρούλα-Παρασκευή
Κωδικός Μαθήματος: ET-6237
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ2506-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον σύγχρονο Ελληνικό Πολιτικό Λόγο και τις τεχνικές ανάλυσης και μετάφρασης του στα Γερμανικά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής ρητορικής μέσα στη Σύγχρονη Ιστορίας, ενώ θα αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες του ελληνικού πολιτικού και πολιτειακού συστήματος. Οι φοιτητές θα κληθούν να μεταφράσουν διάφορα είδη πολιτικών κειμένων με βάση τη Θεωρία του Σκοπού.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·         διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ελληνικών πολιτικών λόγων

·         αναλύουν και να ερμηνεύουν τη ρητορική δομή και τα ρητορικά σχήματα ενός πολιτικού λόγου

·         κατανοούν τη δομή του πολιτικού και πολιτειακού συστήματος της Ελλάδας

·         αναγνωρίζουν τις ιδεολογικές διαφορές και συγκλίσεις όπως αυτές διαφαίνονται στο εκάστοτε πολιτικό κείμενο

·         διαμορφώνουν κριτική σκέψη σχετικά με τη δομή των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών και των πολιτειακών συστημάτων τους

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση ιδεολογιών, ακραίων πολιτικών θεωριών και υβριδικών κειμένων

·         ερευνούν και να αναλύουν την αποδεξιμότητα των ελληνικών πολιτικών λόγων στον γερμανικό τύπο  

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εξέλιξη. Δομή .

2η εβδομάδα: Ελληνικά πολιτικά κόμματα. Ιδεολογία. Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές θέσεις.

3η εβδομάδα:  Ελληνική πολιτική ρητορική.

4η εβδομάδα:   Υβριδικά πολιτικά κείμενα στον ελληνικό χώρο

5η εβδομάδα:  Ιστορικοί πολιτικοί ελληνικοί λόγοι. Από τον Βενιζέλο στη σύγχρονη πολιτική ρητορική.

6η εβδομάδα:  Μετάφραση πολιτικού λόγου του Εθνικού Διχασμού

7η εβδομάδα:   Μετάφραση πολιτικού λόγου ΄80-΄90

8η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου κοινοβουλευτικού πολιτικού λόγου από την πλευρά της κυβέρνησης  

9η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου κοινοβουλευτικού πολιτικού λόγου από την πλευρά της αντιπολίτευσης 

10η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου προεκλογικού πολιτικού λόγου  

11η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου προεκλογικού πολιτικού λόγου. Περίπτωση των λαϊκιστικών κομμάτων

12η εβδομάδα:  Το Μεταναστευτικό στον σύγχρονο πολιτικό λόγο

13η εβδομάδα:  Σύγκριση των κειμένων με βάση την εκπροσωπούμενη ιδεολογία και την πολιτική θέση του εκάστοτε ομιλητή – Καθορισμός μεταφραστικών επιλογών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Adam, J., & Vonderau, A. (2014). Formationen des Politischen. Formationen des Politischen: Anthropologie politischer Felder, 7

Bochmann, K. (1988). Politischer Dialog und vergleichende Semiotik im „gemeinsamen europäischen Haus “. Zeitschrift für Germanistik, 422-428
Schäffner, C. (1997). Strategies of translating political texts. Benjamins translation library, 26, 119-144.

Burkhardt, A., Burkhardt, A., & Fritzsche, K. P. (Eds.). (1992). Sprache im Umbruch: politischer Sprachwandel im Zeichen von" Wende" und" Vereinigung" (Vol. 1). Walter de Gruyter

Fritzsche, K. P. (1991). Politische Sprache im Umbruch. Sprachwandel in der DDR. Fachtagung 3.—5. 12. 1990, Technische Universität Braunschweig. Internationale Schulbuchforschung, 103-103

Holly, W. (1982). Zur Geschichte parlamentarischen Sprachhandelns in Deutschland. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 12(47), 10

Hönig, H. G. (1997). Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg

Merten, R., & Otto, H. U. (1993). Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. In Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland (pp. 13-33). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden

Sarcinelli, U. (2011). Politische Kommunikation in Deutschland: Medien und Politikvermittlung im demokratischen System. Springer Science & Business Media

Weber, M. (2011). Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens. Duncker & Humblot

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο / Παράλληλα με τις διαλέξεις από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές θα καλούνται να εφαρμόζουν πρακτικά σε φυσικό χρόνο τη θεωρία και τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί. Μαζί με τον διδάσκοντα θα συζητούν όλες τις μεταφραστικές επιλογές τους και τη διαδικασία που επέλεξαν κατά τη μεταφραστική πράξη.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να μεταφράσουν προς τα Ελληνικά ένα Γερμανικό κείμενο έκτασης περίπου 400 λέξεων σύμφωνα με συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες.

Το μετάφρασμα θα αξιολογείται με βάση τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου και τη διαχείριση των πολιτισμικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας