Ανάλυση κειμένου και μετάφραση ‒ Αγγλικά


Διδάσκων/ουσα: Καρράς Ιωάννης, Καραστάθη Σύλβια
Κωδικός Μαθήματος: EN-4000
Κωδικός Gram-Web: ΑΣ0102-1
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Διαθέσιμο (στα Αγγλικά)
gr  pdf.png  Ανάλυση κειμένου και μετάφραση ‒ Αγγλικά
Mέγεθος: 204.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

To μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων όπως κειμενική ανάλυση και αποφυγή μεταφραστικών λαθών χάριν στις γνώσεις που παρέχει το μεταφρασιολογικό μοντέλο κειμενικής ανάλυσης των C. Nord και Beaugrande & Dressler. Δίνεται έμφαση στη αναγνώριση χαρακτηριστικών σε διαφορά κειμενικά είδη, και σε υφολογικά και διακειμενικά στοιχεία

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• αναγνωρίζει κειμενικά και υφολογικά στοιχεία σε διαφορά κειμενικά είδη

• πραγματοποιεί προ-μεταφραστική κειμενική ανάλυση του πρωτότυπου κειμένου προς μετάφραση με βάση το     μοντέλο Nord

• αναστοχάζεται πάνω στη σημασία της προ-μεταφραστικής κειμενικής ανάλυσης

• αναγνωρίζει και να αξιολογεί διακειμενικές αναφορές

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στο μάθημα - Τι είναι κείμενο;

2η εβδομάδα: Μετάφραση και τυπολογία κειμένων

3η εβδομάδα: Παρουσίαση του μοντέλου προ-μεταφραστικής κειμενικής ανάλυσης της C. Nord 4η εβδομάδα: Ανάλυση του μοντέλου Nord – Εξωκειμενικά στοιχεία

5η εβδομάδα: Ανάλυση του μοντέλου Nord – Ενδοκειμενικά στοιχεία

6η εβδομάδα: Ανάλυση του μοντέλου Nord – Ενδοκειμενικά στοιχεία

7η εβδομάδα: Μετάφραση και Ύφος

8η εβδομάδα: Επτά κειμενικοί παράγοντες σύμφωνα με τους deBeaugrande & Dressler

9η εβδομάδα: Διακειμενικότητα και Μετάφραση

10η εβδομάδα: Εφαρμογή του μοντέλου κειμενικής ανάλυσης σε επιλεγμένο σώμα κειμένων

11η εβδομάδα: Εφαρμογή του μοντέλου κειμενικής ανάλυσης σε επιλεγμένο σώμα κειμένων

12η εβδομάδα: Εφαρμογή του μοντέλου κειμενικής ανάλυσης σε επιλεγμένο σώμα κειμένων

13η εβδομάδα: Εφαρμογή του μοντέλου κειμενικής ανάλυσης σε επιλεγμένο σώμα κειμένων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Beaugrande, R. & Dressler, W. (1996). Introduction to Text Linguistics. 8th impression, London and New York: Longman.

Hatim, B. & Mason, I. (1997). Discourse and the Translator. London: Routledge, 6th impression.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London: Routledge.

Nord, C. (1991). Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text-analysis.

Μanchester: St. Jerome Publishing. Venuti, L. (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα γίνεται μέσω διαδραστικής διάλεξης, με σύντομες ασκήσεις μέσα στο μάθημα που δίνουν δυνατότητες εμπλοκής και συζήτησης. Παρέχονται επίσης ευκαιρίες για ομαδό-συνεργατική εργασία κατά την εκπόνηση της τελικής εργασίας.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Χρήση διαφανειών PPT για την παράδοση / Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας/ Χρήση PPT από τους φοιτητές/τριες

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή Εργασία και προφορική παρουσίαση εργασιών


Επιστροφή
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας