Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής


Διδάσκων/ουσα: Κάτσιος Σταύρος
Κωδικός Μαθήματος: YK-7001
Κωδικός Gram-Web: ΠΟ0100
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Διαθέσιμο (στα Αγγλικά)
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI205/
gr  pdf.png  Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής
Mέγεθος: 213.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα ερευνά τα σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και το ρόλο της γενικής θεωρίας στην προώθηση της κατανόησης τους. To μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις σε κεντρικά πολιτικά πεδία που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη παρουσιάζονται και αναλύονται κεντρικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων με βάση μία διεπιστημονική προσέγγιση και χρησιμοποιώντας ως κριτήριο επιλογής 16 βασικές έννοιες του γνωστικού πεδίου.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

- κατανοήσουν βασικές πολιτικές έννοιες και σύγχρονα πολιτικά ζητήματα σε διαφορετικά πλαίσια

- αναλύουν σύγχρονα ρεύματα των διεθνών σχέσων

- αναπτύξουν κατανόηση και αντίληψη για τις τοπικές, διεθνεις και παγκόσμιες διαστάσεις της πολιτικής δράσης

- εμβαθύνουν την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και των παγκόσμιων προβλημάτων και απειλών

- εκτιμήσουν τη διασύνδεση και την περιπλοκότητα της φύσης των περισσότερων πολιτικών ζητημάτων

- αναπτύξουν την ικανότητα ερμηνείας ανταγωνστικών και αντικρουόμενων ισχυρισμών σχετικά με τα ζητήματα διεθνούς πολιτικής

- χρησιμοποιήσουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει για να διεξάγουν βασική έρευνα

- παραδώσουν μια γραπτή παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στην διεθνή πολιτική - Οι σχολές ερμηνείας της διεθνούς τάξης πραγμάτων: Ρεαλισμός – Φιλελευθερισμός – Καπιταλισμός – Συσχετισμός – Οικουμενισμός – Κριτικές Θεωρίες

2η εβδομάδα: Ισχύς (Power)

3η εβδομάδα: Κυριαρχία (Sovereignty) και Νομιμοποίηση (Legitimacy)

4η εβδομάδα: Αλληλεξάρτηση

5η εβδομάδα: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δικαιοσύνη

6η εβδομάδα: Ελευθερία και Ισότητα

7η εβδομάδα: Ανάπτυξη

8η εβδομάδα: Παγκοσμιοποίηση

9η εβδομάδα: Ανισότητα

10η εβδομάδα: Βιωσιμότητα

11η εβδομάδα: Ειρήνη

12η εβδομάδα: Σύγκρουση και Μη-Βία

13η εβδομάδα: Επανάληψη, ανακαιφαλαίωση, επίλυση αποριών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Η βιβλιογραφία ακολουθεί τα προς εξέταση θέματα. Εμπεριέχεται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και στο e- class του μαθήματος.
Επιπλέον:

Klaus Larres, Ruth Wittlinger (2020), Understanding Global Politics: Actors αnd Themes In International Affairs, Routledge, ISBN: 1138682268.

William R. Thompson (2020), Power Concentration In World Politics: The Political Economy Of Systemic Leadership, Growth, And Conflict, Springer, ISBN: 3030474216.

Wolfgang Weiß, Cornelia Furculita (2020), Global Politics and EU Trade Policy: Facing the Challenges to a Multilateral Approach, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-030-34587-7

https://academic.oup.com/ia/pages/reading_lists

Joseph S. Nye Jr. (2019), The rise and fall of American hegemony from Wilson to Trump, International Affairs, Volume 95, Issue 1, January 2019, Pages 63–80,

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και στα σχόλιά τους. Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, διαφανειών και εργαστηριακών ασκήσεων. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσης εργασίας (που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού βαθμού) και τελικής εξέτασης (που αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού βαθμού).

Για να βαθμολογηθούν οι εργασίες θα πρέπει να εμπεριέχουντην εξής δήλωση:“η παρούσα εργασία έχει γίνει από εμένα τον/την ίδιο/α και δεν εμπεριέχει αντιγραφή ή λογοκλοπή”.


Επιστροφή
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας