Δομή

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ). Διοικείται από τη Συνέλευση και η λειτουργία του υποβοηθείται από Επιτροπές.

Συνέλευση Τμήματος

Διοικείται από τη Συνέλευση Τμήματος της οποίας προΐσταται ο Πρόεδρος του ΤΞΓΜΔ, αναπληρούμενος από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι εκλέγονται με 2ετή θητεία από τα μέλη της Συνέλευσης. Έχουν δικαίωμα 2ετούς ανανέωσης της θητείας τους.

Μάθετε περισσότερα για τη Διοίκηση του ΤΞΓΜΔ και τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Επιτροπές

Η λειτουργία του ΤΞΓΜΔ υποβοηθείται από Επιτροπές οι οποίες ορίζονται από τη Συνέλευση Τμήματος και είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Μάθετε περισσότερα για τις Επιτροπές στο ΤΞΓΜΔ.

Το ΤΞΓΜΔ ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διοικείται από τη Συνέλευση και η λειτουργία του υποβοηθείται από Επιτροπές.
  • Διοίκηση
    Το ΤΞΓΜΔ εκλέγει νέο Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο κάθε 2 χρόνια. Δείτε τους τωρινούς και τους διατελέσαντες Προέδρους.
  • Οργανόγραμμα
    Η λειτουργία του ΤΞΓΜΔ υποβοηθείται από Επιτροπές. Δείτε το οργανόγραμμά του.
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας