Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ" - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
26/10/2020 to 30/11/2020

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Τα στοιχεία της σύνδεσης στην πλατφόρμα Zoom θα αποσταλούν στους φοιτητές από τους διδάσκοντες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Μέσω Γραμματείας