Μετάφραση αποσπάσματος του ιστορικού μυθιστορήματος "Das Russenhaus" του Ota Filip από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα - Θεωρητική προσέγγιση της μετάφρασης, μεταφραστικά προβλήματα και επίλυσή τους

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Μαριάννα Τσάτσου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
23/05/2016