Επιτηρητές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄ περιόδου 2018 (Μάιος)

Διάστημα ισχύος: 
16/04/2018

<p>Επισυνάπτεται ανακοίνωση για επιτηρητές για το κπγ Μαίου 2018.</p>

<p>Μέσω Γραμματείας</p>