ΑΠΟΦΑΣΗ-:Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό,. ακαδημαϊκού έτους:2016-2017, απο τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ)

Διάστημα ισχύος: 
12/03/2018

Επισυνάπτεται ΑΠΟΦΑΣΗ 5ης/03/2018/ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:37688/Ζ1/ Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 20162017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Απο το Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών
Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων
Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ.

Συνημμένα αρχεία: