ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΞΓΜΔ 6ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ:2017-2018

Διάστημα ισχύος: 
30/11/2017

Επισυνάπτεται ανακοίνωση-πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ΤΞΓΜΔ για το ακαδ έτος:2017-2018.
Μέσω Γραμματείας