ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2017 to 09/02/2018

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το Πανεπισημιακό Γυμναστήριο.
Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ