ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Κεραμίδα

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Μάρτιος 28, 2017 - 11:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Τα μαθήματα "Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι" και "Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι" διδάσκονται κατ' εξαίρεση κατά το τρέχον εξάμηνο και μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές, κάθε Πέμπτη 15-17 και 19-21, αντίστοιχα, στην αίθουσα Ι2. 
Ο Διδάσκων
Σ. Κεραμίδας
Μέσω Γραμματείας