Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
C4027
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ3502Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
1
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα θέματα γενικής επικαιρότητας. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν τη μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Guidère, M. (2008), Introduction à la traductologie, Bruxelles : De Boeck. Ballard, M. (2006), Qu’est-ce que la traductologie?, Arras: Artois Presses Université.