Κανονισμός Εισαγωγικών εξετάσεων Διερμηνείας

Για την απόκτηση πτυχίου Διερμηνείας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), είναι αναγκαία η επιτυχία στις εσωτερικές εξετάσεις εισαγωγής. Διαβάστε τι ισχύει για τις εξετάσεις Διερμηνείας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ενημερωθείτε σχετικά με το αν δικαιούστε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις και να εγγραφείτε στην Ειδίκευση Διερμηνείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας έχετε αν:

 • Έχετε ολοκληρώσει χρονικά το Δ΄ εξάμηνο σπουδών
 • Έχετε ολοκληρώσει το ΣΤ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών
 • Είστε πτυχιούχος της Ειδίκευσης Μετάφρασης
 • Έχετε ανακηρυχθεί πτυχιούχος της Ειδίκευσης Μετάφρασης κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία σας
Σημαντικό

Αν βρίσκεστε πέραν του ΣΤ΄ εξαμήνου και πετύχετε και εγγραφείτε στην Ειδίκευση Διερμηνείας, θα πρέπει να διακόψετε τις σπουδές σας στην Ειδίκευση Μετάφρασης αποστέλλοντας Υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ.

Εκδώστε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Δικαίωμα εγγραφής στην Ειδίκευση Διερμηνείας

Δικαίωμα εγγραφής στην Ειδίκευση Διερμηνείας έχετε όσοι εξεταστείτε επιτυχώς σε έναν και μόνον από τους παρακάτω συνδυασμούς:

 • Δύο ευθείες
 • Μία ευθεία και μία αντίστροφη της ίδιας γλώσσας
 • Δύο ευθείες και μία αντίστροφη
 • Δύο ευθείες και δύο αντίστροφες

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις

Για να συμμετάσχετε στις εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας, θα πρέπει να:

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Διά ζώσης εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας γίνονται διά ζώσης, εκτός αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι (π.χ. COVID-19), οπότε γίνονται διαδικτυακά.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Οι εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας διεξάγονται αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Διερμηνείας.

Το α’ μέρος των εξετάσεων πραγματοποιείται μία μέρα πριν τη διεξαγωγή του β’ μέρους. Διαβάστε ποια είναι η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για να ενημερώνεστε σχετικά, δείτε τις Ανακοινώσεις της Ειδίκευσης Διερμηνείας.

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Ειδίκευση Διερμηνείας αποτελούνται από 2 μέρη.

Α’ μέρος: Έλεγχος εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και Κατανόηση προφορικού λόγου

 • Δίνετε ολιγόλογες ή μονολεκτικές απαντήσεις σε 30 ερωτήσεις γενικής παιδείας, σχετικές με την ελληνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Η εκφώνηση των ερωτήσεων γίνεται στα Ελληνικά και οι απαντήσεις θα δίνονται γραπτώς. Έχετε στη διάθεσή σας 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση.
 • Ακούτε μία φορά κείμενο περίπου 250 λέξεων ή διάρκειας περίπου 2,5 λεπτών στην ξένη γλώσσα (ανάλογα με τις κατευθύνσεις των γλωσσών στις οποίες επιθυμείτε να εξεταστείτε) και γράφετε περίληψη του κειμένου στα Ελληνικά. Έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά για να συντάξετε την περίληψη.
Σημαντικά
 • Κάθε ερώτηση του εγκυκλοπαιδικού τεστ βαθμολογείται με 0,33
 • Πρέπει να απαντήσετε σωστά σε τουλάχιστον 10 ερωτήσεις του εγκυκλοπαιδικού τεστ
 • Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στην κατανόηση προφορικού λόγου είναι το 7/10
 • Οι βαθμοί του εγκυκλοπαιδικού τεστ και της κατανόησης προφορικού λόγου συμψηφίζονται
 • Η ανάρτηση της βαθμολογίας του α’ μέρους γίνεται εντός 24 ωρών από τη διεξαγωγή του
 • Δεκτοί στο β’ μέρος της εξέτασης γίνεστε αν βαθμολογηθείτε με τουλάχιστον 5/10

Β’ μέρος: Προφορική συνέντευξη στη γλώσσα ή γλώσσες επιλογής και Έλεγχος των μνημονικών ικανοτήτων

 • Συμμετέχετε σε προφορική συνέντευξη 5-10 λεπτών ενώπιον τουλάχιστον 2 διδασκόντων της γλώσσας εργασίας που έχετε δηλώσει, ώστε να ελεγχθεί η γλωσσομάθεια και η επικοινωνιακή ικανότητά σας.
 • Ακούτε εκφωνούμενο κείμενο διάρκειας 2-3 λεπτών, στην εκάστοτε γλώσσα αφετηρίας της κατεύθυνσης που έχετε δηλώσει, και στη συνέχεια το αποδίδετε στην αντίστοιχη γλώσσα αφίξεως χωρίς τη λήψη σημειώσεων.
Σημαντικό

Γίνεστε δεκτοί στην Ειδίκευση Διερμηνείας αν λάβετε στο β’ μέρος τουλάχιστον 7/10.

Λήψη του Κανονισμού

Κατεβάστε τον Κανονισμό Εισαγωγικών εξετάσεων Διερμηνείας:

Ενημέρωση: 02-03-2023
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας