Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος καταρτίζουμε το Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) με όλες τις πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματά του.

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ)

Το ΠΠΣ του ΤΞΓΜΔ επικαιροποιήθηκε το 2015, μετά από αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας των προηγούμενων ετών και έρευνας των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του εξωτερικού.

Στόχος της επικαιροποίησης

Ο στόχος της επικαιροποίησης του ΠΠΣ είναι η διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα:

  • Προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές σπουδές
  • Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για τη σύνδεση του ΤΞΓΜΔ με την αγορά εργασίας.

Μεταβατικές διατάξεις για εισαχθέντες πριν το 2015

Όσοι πέτυχατε την εισαγωγή σας στο ΤΞΓΜΔ πριν το 2015, δηλαδή αν το έτος εισαγωγής σας είναι μέχρι το 2014, ισχύουν μεταβατικές διατάξεις.

Κατεβάστε τις Μεταβατικές διατάξεις για εισαχθέντες μέχρι το 2014.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 2023-24

Το Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΤΞΓΜΔ ενημερώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Διαβάστε και κατεβάστε το συνημμένο Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 2023-24.

Ενημέρωση: 20-09-2023
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας