Οργανόγραμμα

Η λειτουργία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) υποβοηθείται από Επιτροπές. Δείτε το οργανόγραμμα του ΤΞΓΜΔ.

Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ

Η Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ είναι αρμόδια για τα εξής:

 • Ορισμό των μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ),
 • Ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων του ΠΠΣ, όπως ο νόμος ορίζει,
 • Επικύρωση οποιασδήποτε απόφασης, αλλαγής, τροποποίησης του ΠΠΣ,
 • Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.

Επιτροπές

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ)

H ΕΠΣ του ΤΞΓΜΔ ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και απαρτίζεται από 7 καθηγητές του ΤΞΓΜΔ. Ανάμεσα στα μέλη της ΕΠΣ, ένα μέλος εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής. Τα μέλη της ΕΠΣ ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ για 2 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.

Η ΕΠΣ είναι αρμόδια για την:

 • Παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΠΣ,
 • Εισήγηση στη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ αλλαγών/τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων του ΠΠΣ,
 • Εισήγηση θεμάτων σχετικών με το ΠΠΣ στη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Τα μέλη της ΕΠΣ είναι οι:

Επιτροπή Διερμηνείας

H Επιτροπή Διερμηνείας του ΤΞΓΜΔ ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και απαρτίζεται από 3 καθηγητές του ΤΞΓΜΔ που διδάσκουν στην Ειδίκευση Διερμηνείας. Ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής Διερμηνείας, ένα μέλος εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής.

Η Επιτροπή Διερμηνείας είναι αρμόδια για την:

 • Παρακολούθηση και τον συντονισμό της Ειδίκευσης Διερμηνείας του ΠΠΣ,
 • Εισήγηση στη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ θεμάτων σχετικών με την Ειδικευση Διερμηνείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Διερμηνείας είναι οι:

Επιτροπή Επικοινωνίας και Διασύνδεσης

H Επιτροπή Επικοινωνίας και Διασύνδεσης του ΤΞΓΜΔ ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση και σχέση με:

 • Δίκτυα
 • Συλλόγους
 • Ξένα πανεπιστήμια

Φροντίζει για τη διαφήμιση και προβολή του ΤΞΓΜΔ και το άνοιγμα στην κοινωνία (σχολεία, τοπικοί φορείς, open-house).

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

H Επιτροπή οριζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και έχει ως αντικείμενο την επαφή τον συντονισμό με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) για την παρακολούθηση της εφαρμογής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

H OMEA ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και αναλαμβάνει το έργο της αξιολόγησης του ΤΞΓΜΔ. Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη για τη:

 • Συγκέντρωση των στοιχείων των διδασκόντων και τη συνεχή επικαιροποίησή τους,
 • Σύνταξη των πινάκων αξιολόγησης,
 • Σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών (παράλληλα με αυτούς του Πανεπιστημίου),
 • Συνεχή παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου.

Τα μέλη της OMEA είναι οι:

Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Μάθετε περισσότερα για την αξιολόγηση του ΤΞΓΜΔ.

Επιτροπή υποβοήθησης Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠEK)

Η Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων προγραμμάτων προς το ΠΕΚ.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ.

Επιτροπή παρακολούθησης πρακτικής άσκησης και φοιτητικών εκπαιδευτικών δράσεων

Η Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΞΓΜΔ και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητριών και των φοιτητών καθώς και των έργων που αναλαμβάνουν για διάφορους φορείς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Σπουδές

Διευθυντές Πρoγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Στο ΤΞΓΜΔ προσφέρονται 2 δωρεάν ΠΜΣ, οι διεθυντές των οποίων είναι: 

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσίγκου (ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Καρράς (ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»)

Μάθετε περισσότερα για το ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης».

Μάθετε περισσότερα για το ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία».

Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (ΕΔΙΜΣ)

Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών υποβοηθείται από την Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (ΕΔΙΜΣ) η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Η ΕΔΙΜΣ έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και την ευθύνη συντονισμού των διάφορων διαδικασιών που προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών.

Συντονιστής: Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Μέλη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιλελμίνη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σωτηρία-Λητώ Αλεξάκη

Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ορίζονται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Μάθετε περισσότερα για τις Διδακτορικές σπουδές και τη Μεταδιδακτορική έρευνα στο ΤΞΓΜΔ.

Συντονιστές

Οι συντονιστές για τα προγράμματα και θέματα στο ΤΞΓΜΔ είναι:

Έρευνα

Διευθυντές Εργαστηρίων

Στο ΤΞΓΜΔ λειτουργούν 5 εργαστήρια. Οι διευθυντές τους είναι:

Μάθετε περισσότερα για τα επιστημονικά Εργαστήρια του ΤΞΓΜΔ.

Ενημέρωση: 01-08-2023
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας