Εισαγωγή στη διαχείριση μεταφραστικού έργου


Διδάσκων/ουσα: Πολίτης Μιχάλης
Κωδικός Μαθήματος: YE-9605
Κατηγορία Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Εαρινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών εννοιών και διαδικασιών της διαχείρισης μεταφραστικού έργου, δηλαδή στο πώς γίνεται η διαχείριση μεγάλων και σύνθετων μεταφραστικών έργων, τα οποία διέπονται από συγκεκριμένους χρονικούς, ποιοτικούς και ποσοτικούς περιορισμούς.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αφού γίνει παρουσίαση εννοιών της διαχείρισης μεταφραστικού έργου όπως: "μεταφραστικό έργο", "διαχείριση μεταφρασικού έργου", "διαχειριστής μεταφραστικού έργου", "ομάδα έργου" κ.ά., γίνεται  παρουσίαση του κύκλου ζωής ενός μεταφραστικού έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός, υλοποίηση, παράδοση έργου). Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται συνοπτική παρουσίαση δύο εργαλείων της διαχείρισης έργων: των διαγραμμάτων PERT και GANTT.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε ειδικά θέματα της διαχείρισης μεταφραστικού έργου, όπως η διαχείριση χρόνου, η διαχείριση κόστους, η διαχείριση ποιότητας, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση επικοινωνίας και πληροφόρησης, η διαχείριση κινδύνων, οι αστοχίες και η διαχείρισή τους κ.ά.

Περιεχόμενο (Syllabus):
 • Μεταφραστικό έργο. Από τη μετάφραση απλών και μικρών κειμένων στη μετάφραση πολυσέλιδων και εξειδικευμένων κειμένων ή/και την παροχή σύνθετων και εξειδικευμένων γλωσσικών υπηρεσιών.
 • Είδη μεταφραστικών έργων
 • Οι συντελεστές του μεταφραστικού έργου
 • Διαπραγμάτευση, συμφωνία και υπογραφή συγγραφής υποχρεώσεων/σύμβασης
 • Σχεδιασμός μεταφραστικού έργου
 • Διαχείριση ομάδας μεταφραστικού έργου
 • Επικοινωνιακή πολιτική κατά τη διαχείριση μεταφραστικού έργου
 • Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του μεταφραστικού έργου
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Χρήση λογισμικού για την παραγωγή μεταφραστικού έργου
 • Κλείσιμο και αξιολόγηση μεταφραστικού έργου
 • Τα όρια της διαχείρισης μεταφραστικού έργου – Διαχειριστικά & πολιτισμικά
 • Η παραγωγή μεταφραστικού έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Αγγλόφωνη βιβλιογραφία

 

Keiran J. Dunne & Elena S. Dunne (2011) Translation and localization project management: the art of the possible, John Benjamins Publishing Company, AmsterdamΓαλλόφωνη βιβλιογραφία

 

Anonyme (2015) Mieux comprendre les outils d'aide à la traduction, Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Paris

Bachelet Rémi (2015) « Les fondamentaux de la gestion de projets », διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων MOOC « Gestion de Projet » (https://gestiondeprojet.pm/fondamentaux-de-la-gestion-de-projet/ - πρόσβαση: 11 Ιουνίου 2017)

Faure Guy-Olivier (2004) « Approcher la dimension interculturelle en négociation internationale », Lavoisier, Revue française de gestion, 2004/6 - n° 154, Paris, pages 187 à 199

Matis Nancy (2010) Comment gérer vos projets de traduction, Éditions pro, Liège

Politis Michel (2007) « Texte juridique et multilinguisme », no 49/2007 des Cahiers de la MRSH, Université de Caen, Caen

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος γίνεται συστηματική παρουσίαση των διαφόρων εννοιών χρησιμοποιώντας ως εποπτικό υλικό διαφάνειες και βίντεο, στα οποία γίνεται παρουσίαση εννοιών και διαδικασιών.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Γίνεται παρουσίαση εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής μεταφραστικού έργου (πχ συστήματα διαχείρισης μεταφραστικής μνήμης, συστήματα αυτόματης μετάφρασης κ.ά.).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι φοιτητές αξιολογούνται στο τέλος του εξαμήνου με προφορική εξέταση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο του βαθμού κατανόησης των διαφόρων εννοιών και της ικανότητάς τους να συγκρίνουν έννοιες που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα.

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας