Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας


Διδάσκων/ουσα: Χαιρέτη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: YE-0503
Κωδικός Gram-Web: ΙΣ0700
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας
Mέγεθος: 212.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της γνωριμίας των φοιτητών με την τουρκική λογοτεχνία εξετάζονται, κατ΄αρχάς, οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι που διαμόρφωσαν την σκέψη των πρώτων λογοτεχνών λίγο πριν αλλά και μετά την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Στη συνέχεια εξετάζεται η ποιητική παραγωγή την περίοδο: τέλη 19ου αιώνα έως και σήμερα. Και σε τρίτο επίπεδο παρουσιάζονται λογοτέχνες και λογοτεχνικά έργα των περιόδων εκείνων που έθεσαν τα θεμέλια για την εμφάνιση τη λογοτεχνικής παραγωγής των δεκαετιών 1960 και 1970 οι οποίες αποτέλεσαν τη «μήτρα» για την αλματώδη πολυεπίπεδη ανάπτυξη της «Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας» από την δεκαετία 1980.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

* η γνωριμία των φοιτητών με λογοτέχνες και λογοτεχνικά έργα των περιόδων εκείνων που έθεσαν τα θεμέλια για την εμφάνιση της λογοτεχνικής παραγωγής των δεκαετιών 1960 και 1970.

* η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό μέσω της κατανόησης και εφαρμογής των γνώσεων σε πράξεις όπως η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων

* η ανάλυση λογοτεχνικών έργων από την τουρκική γλώσσα

* η εμπέδωση των γνώσεων ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να παρακολουθήσουν το μάθημα της «Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας».

* η κατανόηση του τρόπου σκέψης και της νοοτροπίας του γειτονικού μας λαού όπως εκφράζεται μέσα από τη σύγχρονη λογοτεχνία.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Οι απαρχές της Τουρκικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία κατά την οθωμανική εποχή.

2η εβδομάδα:

Οι απαρχές της Τουρκικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία κατά την οθωμανική εποχή.

3η εβδομάδα:

Η περίοδος Τανζιμάτ Ι

4η εβδομάδα:

Η περίοδος Τανζιμάτ ΙΙ

5η εβδομάδα:

Λογοτεχνικά κινήματα μετά το Τανζιμάτ, Η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και οι επιδράσεις στην Λογοτεχνία, Εθνική Λογοτεχνία και Θέατρο

6η εβδομάδα:

Λογοτεχνικά κινήματα μετά το Τανζιμάτ, Η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και οι επιδράσεις στην Λογοτεχνία, Εθνική Λογοτεχνία και Θέατρο

7η εβδομάδα:

Λογοτεχνικά κινήματα μετά το Τανζιμάτ, Η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και οι επιδράσεις στην Λογοτεχνία, Εθνική Λογοτεχνία και Θέατρο

8η εβδομάδα:

«Λογοτεχνία της Τουρκικής Δημοκρατίας» έως και την δεκαετία 1940

9η εβδομάδα:

«Λογοτεχνία της Τουρκικής Δημοκρατίας» έως και την δεκαετία 1940

10η εβδομάδα:

Διαμοιρασμός κειμένων για μελέτη και συζήτηση

11η εβδομάδα:

Διαμοιρασμός κειμένων για μελέτη και συζήτηση

12η εβδομάδα:

Οπτικό υλικό 

13η εβδομάδα

Οπτικο-ακουστικό υλικό

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 1. Ιορδάνογλου Αν. (2008) Περίοδοι της Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη.
 2. Κανίκ, Ορχάν Βελί (2017) Ο δρόμος μου είναι πλατεία, Βακχικόν, Αθήνα.
 1. Μιχαλακόπουλος Γεώργιος (2010), «Κοινωνία και Λογοτεχνία στην Τουρκία: τα ονόματα και οι τίτλοι βιβλίων ως «καθρέφτης» της κοινωνικής πραγματικότητας», Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Dictio, 3 (2008-2009), 1-26.
 2. του ίδιου (2012), Η Νύχτα του Bilge Karasu, Οσελότος, Αθήνα.
 3. Μπακιρτζής Ιωάννης (2004), Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Σπανίδης, Ξάνθη.
 1. Ντεντέ Κορκούτ (1993), Καστανιώτης, Αθήνα.
 2. Σαλακίδης Γεώργιος και Börte Sagaster (2019), Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, Λευκωσία. 
 1. Σαμπαχατίν, Αλί (1988), Το Δαιμονικό μας, Καστανιώτης, Αθήνα.
 2. Banarlı Nihat Sami (2001), Türk Edebiyatı Tarihi I-II, Milli Eğitim Basımevi İstanbul.
 3. Dino, G., &Grimbert, J. (1986), "The Turkish Peasant Novel, or the Anatolian Theme" World Literature Today, 60 (2), 266-275.
 4. Enginün İnci (2002), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 5. Flemming Barbara (2018), Essays on Turkish Literature and History, E.J. Brill, Leiden-Boston.
 6. Halman S. Talat (2011), A Millenium of Turkish Literature: A Concise History, Syracuse University Press, Syracuse.
 7. Korkmaz Ramazan (2005), Yeni Türk Edebiyatı, Grafiker Yayınları, Ankara.
 8. Köprülü Fuad M., Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 9. Michalakopoulos Georgios (2010), "A Comparative View of Women’s Creativity in Turkey: Literature and Politics", paper presented at the «31. Deutchen Orientalistentag (DOT)» of the German Oriental Society (University of Marburg).
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων που έχουν διαδραστική μορφή (ερωτήσεις από τους φοιτητές και διαλογική συζήτηση επί λογοτεχνικών έργων) η οποία αποτελεί τη γνωσιακή βάση του μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται οπτικό υλικό που  «ανεβαίνει» στην πλατφόρμα opencourses μαζί με σχετικές σημειώσεις.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις στις οποίες οι φοιτητές εξετάζονται στις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν αλλά και στην αναγνώριση και ανάλυση γνωστού λογοτεχνικού κειμένου. Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται η δυνατότητα συγγραφής απαλλακτικής εργασίας.

 

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας