Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γαλλικά III


Διδάσκων/ουσα: Παπάς Κριστιάν-Ρενέ
Κωδικός Μαθήματος: TT-7227
Κωδικός Gram-Web: ΤΜ3508-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γαλλικά III
Mέγεθος: 207.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Η εμπέδωση και εμβάθυνση των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων Τεχνικής Μετάφρασης Ι και ΙΙ, επιτυγχάνεται μέσω της επεξεργασίας και της μετάφρασης εξειδικευμένων κειμένων που συνδυάζουν διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Στο πλαίσιο του μαθήματος εκπονείται από τον κάθε φοιτητή εργασία (μετάφραση κειμένου και σχολιασμός). Οι εργασίες κατατίθενται στο τέλος του εξαμήνου και βαθμολογούνται ως το 40% της συνολικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 60% προέρχεται από τη βαθμολογία του φοιτητή στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. Η πορεία των εργασιών παρουσιάζεται στο πλαίσιο των μαθημάτων από τους φοιτητές.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Επιστέγασμα των μαθημάτων των προηγουμένων εξαμήνων.
Σε αυτό το μάθημα επιδιώκεται η εμπέδωση και εμβάθυνση των γνώσεων και ικανοτήτων που

αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων Τεχνικής Μετάφρασης Ι και ΙΙ. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

κατανοούν πολύπλοκα τεχνικά κείμενα και να τα αναλύουν με σκοπό να εξασκηθούν στη σωστή μετάφρασή τους.

διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βασικών ειδών τεχνικών κειμένων

παρουσιάσουν εξαιρετικά μεταφρασμένα κείμενα.

χρησιμοποιούν τεχνικά λεξικά και ορολογικές βάσεις δεδομένων με ορθό τρόπο.

κατανοούν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η τεχνική μετάφραση σε ορολογικό και μορφο-

συντακτικό επίπεδο.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: τοποθέτηση και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του μαθήματος 2η εβδομάδα: διευκρινήσεις για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών, κατάρτιση

χρονοδιαγράμματος παρουσιάσεων

3η εβδομάδα: παρουσίαση και πρώτη προσέγγιση τεχνικού κειμένου μεγαλυτέρου βαθμού μεταφραστικής δυσκολίας από τα κείμενα των εξαμήνων Ε’ και ΣΤ’

4η εβδομάδα: μετάφραση του εν λόγω κειμένου-σχολιασμός


5η εβδομάδα: 1η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση επ’ αυτής


6η εβδομάδα: 2η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


7η εβδομάδα: 3η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


8η εβδομάδα: 4η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


9η εβδομάδα: 5η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


10η εβδομάδα: 6η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


11η εβδομάδα: 7η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


12η εβδομάδα: 8η παρουσίαση εργασιών-διαλογική συζήτηση


13η εβδομάδα: γενική επισκόπηση των παρουσιάσεων, μεθοδολογικά συμπεράσματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

1. G. Mounin: Les problèmes théoriques de la traduction. Gallimard, Paris 1963.

2. D.Seleskowitch, M.Lederer: Interpréter pour traduire. Publications de la Sorbonne/Didier Erudition, Collection Traductologie n. 1, Paris 1984,1986.

3. E. A. Nida, Ch. R. Taber: The Theory and Practice of Translation.E.JBrill, Leiden 1969,1982.

4. A.Hurtadoalbir : La notion de fidélité en traduction. DidierErudition, Paris 1990.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ μετάφραση και σχολιασμός κειμένων.Ενσωματώνονται στοιχεία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της τεχνικής μετάφρασης και ορολογίας.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

αθμός εργασιών: 40% του τελικού βαθμού, γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο: 60% του τελικού βαθμού


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας