Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Κεραμίδας Σωτήριος, Κοζομπόλης Σταύρος
Κωδικός Μαθήματος: TT-5217
Κωδικός Gram-Web: ΤΜ1505-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι
Mέγεθος: 221.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση επιστημονικών κειμένων. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, περιβαλλοντικών θεμάτων και κείμενα της ΕΕ γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη γλώσσα και ύφος. Στην αρχή επιλέγονται κείμενα μικρότερου βαθμού δυσκολίας τα οποία εισαγάγουν στη μεθοδολογία της ορολογίας αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο των προς μετάφραση κειμένων. Στα επόμενα εξάμηνα επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Κάθε εξάμηνο εκπονούνται μικρής έκτασης γλωσσάρια τα οποία αποτελούν προϊόν αποδελτίωσης των μεταφρασμένων/ελεγμένων/επαληθευμένων/τεκμηριωμένων κειμένων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Διαρκής βελτίωση δεξιοτήτων των φοιτητών στο ζεύγος γλωσσών ελληνικά-αγγλικά. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην εκπόνηση γλωσσαρίων, στην χρήση βοηθημάτων ειδικού περιεχομένου, στην απόδοση όρων, στην διεύρυνση του γνωσιολογικού και πραγματολογικού υποβάθρου των φοιτητών μέσω της έρευνας και κατανόησης των προς μετάφραση ειδικών κειμένων. Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες με σκοπό την εξοικείωση τους με την μεταφραστική διαδικασία στην αγορά εργασίας. Εργαζόμενοι σε ομάδες μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, να αναλαμβάνει ο καθένας συγκεκριμένο ρόλο και τέλος να παραδίδουν ένα έργο ενιαίο, ομοιόμορφο και ολοκληρωμένο. Κατά το εισαγωγικό στην τεχνική μετάφραση αυτό εξάμηνο, οι φοιτητές αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες χειρισμού πηγών και βοηθημάτων και αξιολόγησης αυτών με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας ορθής χρήσης τους σε εργασιακά περιβάλλοντα στο μέλλον.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

2η εβδομάδα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

3η εβδομάδα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

4η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

5η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

6η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

7η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

8η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

9η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

10η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

11η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

12η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

13η εβδομάδα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βαλεοντής, Κ.Ε. & Κριμπάς, Π.Γ. (2014). Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας.

 

Βαλεοντής, Κ. (2004). Ο «Αναλογικός κανόνας» χρήσιμο ορολογικό εργαλείο στη διαγλωσσική μεταφορά γνώσης, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), 2η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας – 26-27 Νοεμβρίου 2004.

http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/AnalogueRuleOfNaming-Ed2_GR_EAFT.pdf

 

Βηδενμάιερ, Α. (2009). Ερευνητική ικανότητα – Το μεγάλο μυστικό των μεταφραστών. Στο Ε. Κουρδής, Ε. Λουπάκη. (επιμ.), Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Πρακτικά 2ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009.

 

Chronin, M. (2007). Μετάφραση και Παγκοσμιοποίηση (Π. Κελάνδριας, Μετ.) Αθήνα: Δίαυλος.

 

Δουδουλακάκη, Χ. (2001). Ο Μεταφραστής ως Δημιουργός Νεολογισμών. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 3ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ (σελ. 251-261). Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2001.

 

Καρδούλη, Μ. (2011). H ορολογική νοοτροπία. http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_07-33_KardouliMaria_Paper2_V02.pdf.

 

Κελάνδριας, Ι. Π. (2013). Η ορολογική ‘σύγκλιση’ ως μεταφραστικό εργαλείο της ειδικής

μετάφρασης. Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». ΕΛΕΤΟ – 9o. http://www.eleto.gr/download/Conferences/9th%20Conference/Papers-andspeakers/9th_32-18-25_KelandriasPanagiotis_Paper_V03.pdf

 

Κελάνδριας, Π. Ι. (2007). Ο ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών στη διαμόρφωση της ειδικής ορολογίας. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 6ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ (σελ. 344-352). Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007.

 

Κελάνδριας, Π. Ι. (2016). Λειτουργική Διδακτική της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος.

 

Κεντρωτής, Γ. (1996). Θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Αθήνα: Eκδόσεις Δίαυλος.

 

Κουτσιβίτης, Β. (1990-1991). Διεθνείς τάσεις στη θεωρία της μετάφρασης, Γλωσσολογία 9-10.

 

http://glossologia.phil.uoa.gr/sites/default/files/1.Koutsivitis.pdf

 

Munday, J. (2004), Μεταφραστικές σπουδές: θεωρίες και εφαρμογές, μτφρ. Άγγελος Φιλιππάτος, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα

 

Nord, C. (2014). Η Μετάφραση ως Στοχευμένη Δραστηριότητα – Εισαγωγή στις Λειτουργικές Προσεγγίσεις (Σ. Γραμμενίδης., Δ. Λάμπρου, Μετ.) Αθήνα:Δίαυλος.

 

Παριανού, Α. (2004). Διαπολιτισμική ειδική επικοινωνία. Επιστημονική Επετηρίδα 1999-2003 (σελ. 299-424). Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

 

Παριανού, Α. (2007). Η ανάγκη της λειτουργικής προσέγγισης στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 6ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ (σελ. 353-361). Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007.

 

Παριανού, Α., Κελάνδριας, Π. Ι. (1999). Τεχνικές και διδακτική της μετάφρασης ειδικών κειμένων. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 2ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ (σελ. 263-271). Αθήνα, 21-23 Οκτωβρίου 1999.

 

Παριανού, Α. Κελάνδριας, Π. Ι. (2001). Η συνωνυμία στην ειδική γλώσσα και η μετάφρασή της. Στο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ανακοινώσεις 3ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ (σελ. 262-271). Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2001.

 

Τσίγκου, Μ. (2011). Γλωσσολογία & Μετάφραση, Προσεγγίζοντας τη Μεταφραστική Μονάδα, Εφαρμογή στο ζεύγος Γαλλικής-Ελληνικής. Αθήνα: Δίαυλος.

 

Τσίγκου, Μ. (2015). Η τύχη της γλωσσικής ποικιλίας ως φορέα πολιτισμού στη μετάφραση. Στο Ε. Κουρδής, Ε. Λουπάκη. (επιμ.), Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαΐου 2015.

 

American Translators Association Scholarly Monograph Series, Volume X, Translation and Medicine (1998), Edited by Henry Fischbach. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.

 

Baker, M. (2018). In other words. A coursebook on translation. https://www.docdroid.net/9ai3/in-other-words-by-mona-baker-pdf

 

Bell, R. T. (1991). Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: Longman.

 

BYRNE J., Technical Translation, Usability Strategies for Translating Technical Documentation (2006). Springer

 

Gotti, M, Šarčević, S. (Eds.) (2006). Insights into Specialized Translation. Bern: Peter Lang.

 

Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation. In L. Venuti (ed.), The Translation Studies Reader (pp. 113-118). London: Routledge.

 

Munday, J. (2001/2008). Introducing Translation Studies: Theories and applications (2nd ed.). Oxford: Routledge.

 

Nord, C. (1997/2001). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome.

 

Olohan M., Scientific and Technical Translation (2016). Routledge, New York

 

Parianou, A. (2009). Translating from Major into Minor Languages. Athens: Diavlos.

 

Reiss, K. (1971/2000). Translation Criticism–The Potentials & Limitations. (Μετάφραση E. Rhodes). Manchester: St. Jerome.

 

Robinson, D. (1997/2003). Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation (2nd ed.). Oxford: Routledge.

 

SAGER JUAN C., A PRACTICAL COURSE IN TERMINOLOGY PROCESSING (1990). John Benjamins Publishing Company.

 

Temmerman, R., Towards New Ways of Terminology Description, The sociocognitive-approach (2000). John Benjamins B.V.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Μετάφραση με καθοδήγηση στην τάξη σε ομάδες (προηγείται προετοιμασία στο σπίτι), πάνω σε επιστημονικά κείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας/έκτασης. Υλικό προς μελέτη και διαρκής ενημέρωση για το μάθημα δίνεται στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Το μάθημα διεξάγεται με τη χρήση της προσφερόμενης για το αντικείμενο τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται δια απαλλακτικής εργασίας 


Επιστροφή
35-years
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας