Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II


Διδάσκων/ουσα: Χαιρέτη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: TR-2100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0702
Κατηγορία Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Προσφέρονται περαιτέρω βασικές γνώσεις γραμματικής και εφαρμογής της σε κείμενα σχετικά χαμηλής δυσκολίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται περισσότερες δομές και δομικά στοιχεία της Τουρκικής Γλώσσας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο επίπεδο αυτό επιδιώκεται :

* η περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο.

* να  μπορούν οι φοιτητές/τριες να αναγνωρίζουν γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα τα οποία εμπεδώνει μέσω κατάλληλων ασκήσεων.

* στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες να είναι ικανοί/ές να διαβάζουν και να μεταφράζουν άνετα σχετικά σύντομα και απλά κείμενα.

* η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο σκέψης της όμορης χώρας, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τους γλωσσικούς κώδικες.

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Διδασκαλία επιπλέον Απλών Χρόνων ρημάτων και εγκλίσεων

2η εβδομάδα:

Διδασκαλία επιπλέον Απλών Χρόνων ρημάτων και εγκλίσεων

3η εβδομάδα:

Σχηματισμός λεκτικών τύπων (ουσιαστικά και επίθετα από ρηματικά θέματα), Σχηματισμός πρότασης και είδη προτάσεων

4η εβδομάδα:

Σύνθετοι Χρόνοι ρημάτων, εμπέδωση προηγούμενης ύλης μέσω γραπτών και ηχητικών κειμένων

5η εβδομάδα:

Σύνθετοι Χρόνοι ρημάτων, εμπέδωση προηγούμενης ύλης μέσω γραπτών και ηχητικών κειμένων

6η εβδομάδα:

Εισαγωγή σε ιδιαίτερους γλωσσικούς τύπους όπως: βασικές παραγωγικές καταλήξεις, αναγκαιότητα-δυνατότητα-προτροπή

7η εβδομάδα:

Εισαγωγή σε ιδιαίτερους γλωσσικούς τύπους όπως: βασικές παραγωγικές καταλήξεις, αναγκαιότητα-δυνατότητα-προτροπή

8η εβδομάδα:

Απαρέμφατα και μετοχές

9η εβδομάδα:

Απαρέμφατα και μετοχές

10η εβδομάδα:

Εμπέδωση των προηγουμένων στοιχείων μέσω της μετάφρασης κειμένων βασικού επιπέδου δυσκολίας (κείμενα όπως: Benim Güzel Okulum, Bahçe işleri, Güvercin  ilekarınca, Koca arslanın hastalığı).

11η εβδομάδα:

Εμπέδωση των προηγουμένων στοιχείων μέσω της μετάφρασης κειμένων βασικού επιπέδου δυσκολίας (κείμενα όπως: Benim Güzel Okulum, Bahçe işleri, Güvercin  ilekarınca, Koca arslanın hastalığı).

12η εβδομάδα:

Ηχητικά κείμενα

13η εβδομάδα

Ηχητικά κείμενα

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  1. Δαφνοπατίδης, Βασίλης-Σανλίογλου, Χριστίνα, Τουρκική Γραμματική στα Ελληνικά, εκδ. Perugia, Αθήνα 2011.
  2. Ιορδάνογλου Αναστάσιος, Türkçe Öğreniyorum. Μαθαίνω Τουρκικά Ι-ΙΙ, Σταμούλη Α. Ε., Θεσσαλονίκη 2004 και 2006.
  3. Ντώνιας Πασχάλης, Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας, εκδ. Κων/νου Τουρίκη, Αθήνα 2004.
  4. Χαιρέτη Φωτεινή: Ιδιόχειρες σημειώσεις
  5. Γεωργαλάς: http://turkish.pgeorgalas.gr/
  6. Aslan Ferhat (ed.), İstanbul. Yabancılar için Türkçe, (Β1, Β2, Ders ve Çalışma Kitapları), Kültür Sanat Basımevi, İstanbul.
  7. Tömer, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (ed.), Yeni Hitit, Yabancılar İçin Türkçe, (Β1, Β2, Ders ve Çalışma Kitapları), İstanbul.
  8. Tuncay, Faruk-Καρατζάς, Λεωνίδας, Τουρκο-ελληνικό Λεξικό/Türkçe-Yunanca Sözlük, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα 2000.
  9. Yılmaz Hakan-Sözer Zeki, Yabancı Dilim Türkçe. 1-5, Dilmer Yayınları, İstanbul.

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται επιπλέον γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Και η εμπέδωση των φαινομένων αυτών περνά μέσα από τη διαδραστική σχέση με τους φοιτητές και μέσα από την επίλυση ασκήσεων αλλά και την παράδοση υλικού προς μελέτη (ηχητικό και οπτικό υλικό, σημειώσεις) στην πλατφόρμα opencourses.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση συνίσταται στην επίλυση ασκήσεων πάνω στα γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές και η μετάφραση κειμένου. Ο τρόπος εξέτασης είναι αναρτημένος στο opencourses.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας