Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I


Διδάσκων/ουσα: Χαιρέτη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: TR-1100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0701
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του μαθήματος προσφέρονται οι απαραίτητες βασικές γνώσεις γραμματικής (βασικές δομές και στοιχεία της Γραμματικής), συντακτικού και λεξιλογίου.  Και μέσα από τη διενέργεια ασκήσεων επιτυγχάνεται η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων στη μετάφραση κειμένων βασικού επιπέδου δυσκολίας.  Το επίπεδο αυτό λειτουργεί ως «αλυσίδα» με το επόμενο επίπεδο (ΙΙ).

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η διδασκαλία στο επίπεδο αυτό στοχεύει:

* στη γνωριμία των φοιτητών με την Τουρκική Γλώσσα.

* στην απόκτηση βασικών γνώσεων της Τουρκικής Γλώσσας, οι οποίες είναι απαραίτητες στους/στις φοιτητές/τριες για να κατανοούν και να μεταφράζουν απλά κείμενα στο επίπεδο της γραμματικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου.

* στην εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας μέσω σύντομων ασκήσεων μετάφρασης.

* στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον τρόπο σκέψησ της όμορης χώρας, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τους γλωσσικούς κώδικες.

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

γράμματα της αλφαβήτου, τα φωνήεντα και τα σύμφωνα, πρώτες λέξεις

2η εβδομάδα:

γράμματα της αλφαβήτου, τα φωνήεντα και τα σύμφωνα, πρώτες λέξεις

3η εβδομάδα:

ουσιαστικά και οι πτώσεις τους, «αυτόνομα ρήματα», Κτήση

4η εβδομάδα:

ουσιαστικά και οι πτώσεις τους, «αυτόνομα ρήματα», Κτήση

5η εβδομάδα:

επίθετα, αντωνυμίες, βασικά επιρρήματα

6η εβδομάδα:

επίθετα, οι αντωνυμίες, τα βασικά επιρρήματα

7η εβδομάδα:

προθέσεις, επιθήματα, απλές καταλήξεις

8η εβδομάδα:

προθέσεις, επιθήματα, απλές καταλήξεις

9η εβδομάδα:

Απλοί Χρόνοι των ρημάτων

10η εβδομάδα:

Απλοί Χρόνοι των ρημάτων

11η εβδομάδα:

Απλοί Χρόνοι των ρημάτων

12η εβδομάδα:

Κείμενα για μετάφραση

13η εβδομάδα

Κείμενα για μετάφραση

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  1. Δαφνοπατίδης, Βασίλης-Σανλίογλου, Χριστίνα, Τουρκική Γραμματική στα Ελληνικά, εκδ. Perugia, Αθήνα 2011.
  2. Ιορδάνογλου Αναστάσιος, Türkçe Öğreniyorum. Μαθαίνω Τουρκικά Ι-ΙΙ, Σταμούλη Α. Ε., Θεσσαλονίκη 2004 και 2006.
  3. Ντώνιας Πασχάλης, Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας, εκδ. Κων/νου Τουρίκη, Αθήνα 2004.
  4. Χαιρέτη Φωτεινή: Ιδιόχειρες σημειώσεις
  5. Γεωργαλάς: http://turkish.pgeorgalas.gr/
  6. Aslan Ferhat (ed.), İstanbul. Yabancılar için Türkçe, (A1, A2, Ders ve Çalışma Kitapları), Kültür Sanat Basımevi, İstanbul.
  7. Tömer, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (ed.), Yeni Hitit, Yabancılar İçin Türkçe, (A1, A2, Ders ve Çalışma Kitapları), İstanbul. 
  8. Tuncay, Faruk-Καρατζάς, Λεωνίδας, Τουρκο-ελληνικό Λεξικό/Türkçe-Yunanca Sözlük, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα 2000.
  9. Yılmaz Hakan-Sözer Zeki, Yabancı Dilim Türkçe. 1-5, Dilmer Yayınları, İstanbul

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται με αργό και μεθοδικό τρόπο οι βασικές αρχές που διέπουν την Τουρκική Γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην καλή κατανόηση των γλωσσικών φαινομένων μέσα από την επίλυση ασκήσεων αλλά και την παράδοση υλικού προς μελέτη (ηχητικό και οπτικό υλικό, σημειώσεις) στην πλατφόρμα opencourses.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτής εξέτασηςστο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση συνίσταται στην επίλυση ασκήσεων πάνω στα γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές. Ο τρόπος εξέτασης είναι αναρτημένος στο opencourses.

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας