Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά ‒ Γερμανικά


Διδάσκων/ουσα: Ιωαννίδης Αναστάσιος
Κωδικός Μαθήματος: SI-7339
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ5208
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 14
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εστιάζει και εμβαθύνει στην θεωρία και την πρακτική της ταυτόχρονης διερμηνείας. Εφόσον οι φοιτητές έχουν ήδη αποκτήσει εξοικείωση με τη διαδικασία της ταυτόχρονης διερμηνείας από το προηγούμενο εξάμηνο, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας μεγαλύτερης δυσκολίας και εξειδίκευσης, για το οποίοι οι φοιτητές προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, όπως σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι ομιλίες εργασίας γίνονται μεγαλύτερες σε διάρκεια, με πυκνότερα νοήματα και άλλες πρακτικές δυσκολίες, ώστε οι διδασκόμενοι να εξασκούνται στις τεχνικές της ταυτόχρονης διερμηνείας, της διερμηνείας από κειμένου και της ψιθυριστής διερμηνείας και να μαθαίνουν πώς να αποκτούν αυτοματισμούς κι αντανακλαστικά, να διαχειρίζονται τη φωνή και το άγχος τους και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις στην καμπίνα. Επίσης, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς από την πρώτη επαφή με τον πελάτη μέχρι την ολοκλήρωση της διερμηνείας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη συνδρομή πρωτότυπου υλικού και αυθεντικών ομιλιών, οι οποίες άπτονται θεμάτων της επικαιρότητας και για τις οποίες οι φοιτητές προετοιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση εκ των προτέρων.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν τα βασικά είδη και κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας
● να γνωρίζουν και να αναζητούν πληροφορίες επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά. χαρακτήρα
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής και της ταυτόχρονης διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για τη διερμηνεία
● να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό κατά τη διερμηνεία

 

Γενικές ικανότητες

• Απόκτηση γνώσης των βασικών θεωρητικών αρχών της Μεταφρασεολογίας
• Απόκτηση γνώσης επί επίκαιρων ζητημάτων πολιτικού, οικονομικού, γεωπολιτικού, πολιτισμικού κ.ά χαρακτήρα
• Παραγωγή δημοσίου λόγου κατόπιν αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης κειμένων και πληροφοριών
• Εξάσκηση στη διερμηνεία με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
• Περίληψη κειμένων, αναδιατύπωση και μεταφορά τους από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα.
• Τεχνική λήψης σημειώσεων διαδοχικής διερμηνείας
• Τεχνικές ταυτόχρονης διερμηνείας, διερμηνείας από κειμένου, ψιθυριστής διερμηνείας
• Παρουσίαση ομιλιών μπροστά σε κοινό (τέχνη της ρητορικής)
• Έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές αντίστοιχων θεματικών περιοχών
• Ομαδική εργασία/Συνεργασία
• Λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε γλωσσικά, πολιτισμικά και καταστασιακάσυμφραζόμενα
• Άσκηση αυτοκριτικής και αξιολόγηση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής υπευθυνότητας
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα μειονοτήτων και φύλου

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές αρχές δεοντολογίας και επαγγελματισμού των διερμηνέων συνεδρίων.
2η εβδομάδα: Η επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς στην πράξη/πρακτικά παραδείγματα.
3η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
4η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
5η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
6η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
7η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
8η εβδομάδα:Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
9η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
10η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου (που άπτονται της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, πολιτισμικής κλπ. επικαιρότητας).
11η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mockconference).
12η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mockconference).
13η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mockconference).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

• Ιωαννίδης, Α. (2018). Μπορείτε να τους ρωτήσετε για μένα; Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα.Αθήνα: Δίαυλος
• Bellos, D. (2011). Isthatafishinyourear? Translation and the meaning of everything. NewYork: Faber and Faber
• Duflu, V. (2016). Be(com)ing a Conference Interpreter. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Gillies, A. (2013). Conference Interpreting: A Student’s Practice Book. Oxon: Routledge
• Gillies, A. (2005). Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing
• Pöchhacker, F. (2016). Introducing interpreting studies. 2nd ed. London: Routledge
• Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Gunter Narr
• Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg
• Pym, A./Shlesinger, M./Jettmarova, Z. (2006). Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjaminsPublishingCompany
• Roderick, J. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. JeromePublishing
• Setton, R. &Dawrant, A. (2016) Conference Interpreting – A Trainer's Guide. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
• Vlachopoulos, S. (2016). Community interpreting in Greece. Building the future. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Διαθέσιμο στο https://zenodo.org/record/161349#.WCnev3f5yCQ

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Eισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Ειδικότερα για τη διδασκαλία της πρακτικής διάστασης της διερμηνείας επιστρατεύονται οι μέθοδοι της πρακτικής άσκησης, του παιχνιδιού ρόλων, των ομάδων εργασίας, της άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής.

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / «δεξαμενών ομιλιών» για την εξάσκηση της διερμηνείας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ταυτόχρονη διερμηνεία σε μια ομιλία διάρκειας 8-10 λεπτών.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας