Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά ‒ Γαλλικά


Διδάσκων/ουσα: Παππά Μαρίνα
Κωδικός Μαθήματος: SI-7329
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ5308
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 14
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά ‒ Γαλλικά
Mέγεθος: 210.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα αποσκοπεί σε
• Αυτόνομη εργασία για την προετοιμασία διερμηνείας
• Ομαδική εργασία για την προετοιμασία και διεξαγωγή συνεδρίου
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της ταυτόχρονης
διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για την ταυτόχρονη διερμηνεία
ανεξαρτήτως πλαισίου επικοινωνίας, ταχύτητας εκφοράς και θεματικών αξόνων
● συμμετέχουν σε εξάσκηση διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας σε οιονεί
επαγγελματικές συνθήκες (mock conference)


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ασκήσεις ψιθυριστής διερμηνείας με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
2η εβδομάδα: Ασκήσεις ψιθυριστής διερμηνείας με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
3η εβδομάδα: Ασκήσεις ψιθυριστής διερμηνείας με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
4η εβδομάδα: Ασκήσεις ψιθυριστής διερμηνείας με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου..
5η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και
με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
6η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας)
και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
7η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας)
και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
8η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας)
και με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
9η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και
με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
10η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και
με τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
11η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών,
διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές
συνθήκες (mock conference).
12η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών,
διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές
συνθήκες (mock conference).
13η εβδομάδα: Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών,
διερμηνέων και συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές
συνθήκες (mock conference)


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Gile D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins, 1995.
 • Hansen- Schirra S., Czulo Ol.Hofman Sascha. Empirical modelling of translation and interpreting.
  Berlin: Language Science Press, 2017.
 • Lederer M., Seleskovitch D. Pédagogie raisonnée de l' interpretation. Didier, 2002.
 • Pym A., Shlesinger M., Jettmarova Z. Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. John
  Benjamins, 2006.
 • Setton R., Dawrant A. Conference Interpreting: a trainer's guide. Amsterdam, Philadelphia: John
  Benjamins translation library, 2016

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη διερμηνεία σε μια ομιλία διάρκειας 15-20 λεπτών.

Ενημέρωση: 27-07-2022

Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας