Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Νικολάου Πασχάλης
Κωδικός Μαθήματος: LT-5217
Κωδικός Gram-Web: ΛΜ1505-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Σε αυτό το εξάμηνο, θα προσεγγίσουμε την μετάφραση της λογοτεχνίας, μέσω της επεξεργασίας ποιητικών και πεζών κειμένων σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. Από τους φοιτητές ζητείται να προετοιμάσουν μεταφράσεις κάθε εβδομάδα, να συνεργαστούν σε μεταφράσεις στην τάξη όπου εξετάζονται τα γλωσσικά, πραγματολογικά και υφολογικά ζητήματα που ανακύπτουν, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάλυση και σύγκριση υπαρχουσών λογοτεχνικών μεταφράσεων. Αυτό συνδυάζεται με την μελέτη σχετικών μεταφραστικών θεωριών αλλά και προσεγγίσεων από το χώρο τον λογοτεχνικών/πολιτισμικών σπουδών, αποσκοπώντας στην κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·       κατανοούν το ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο μεταφραστής της λογοτεχνίας, ερχόμενος σε επαφή με δυο λογοτεχνικές παραδόσεις

·       διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κύριων ειδών λογοτεχνικής έκφρασης

·       κατανοούν τη σύνθετη φύση της λογοτεχνικής μετάφρασης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και δημιουργικές δυνατότητες που έχει ο μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων

·       συντάσσουν paratexts που συχνά συνοδεύουν απαραίτητα τα λογοτεχνικά μεταφράσματα, και να αντιλαμβάνονται τον έντονο διάλογο θεωρίας και πράξης, καθώς και την εγγύτητα του κριτικού με τον μεταφραστή λογοτεχνίας

·       μεταφράζουν λογοτεχνικά κείμενα μεσαίας δυσκολίας από τα ελληνικά προς τα αγγλικά, σεβόμενοι τις ιδιοσυγκρασίες τους και τις παραμέτρους ύφους του συγγραφέα, και παράγοντες χρόνου έκδοσης, και ευρύτερα, λογοτεχνικών ρευμάτων στα οποία ενδεχομένως ανήκει το πρωτότυπο

·       αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση διαλέκτων, λογοπαιγνίων και πολιτισμικών ενδεικτών, με αναφορά στο πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων και μεταφρασεολογικής σκέψης που έρχονται να σχολιάζουν το φαινόμενο της λογοτεχνικής μετάφρασης

Περιεχόμενο (Syllabus):

 

 

1η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

 

2η εβδομάδα: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

3η εβδομάδα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 

4η εβδομάδα: ΓΥΡΩ ΑΠΟ TH ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

 

5η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

 

6η εβδομάδα: ΕΡΕΥΝΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ, I

 

7η εβδομάδα: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

8η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, Ι: ΔΙΗΓΗΜΑ

 

9η εβδομάδα: METAΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΙ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

 

10η εβδομάδα: METAΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΙΙ: ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

 

11η εβδομάδα: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, Ι

 

12η εβδομάδα: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΙΙ

 

13η εβδομάδα: ΕΡΕΥΝΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΙΙ

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Eco, Umberto (2003) Εμπειρίες Μετάφρασης (μτφ. Έφη Καλλιφατίδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

France, Peter (ed.) (2000) The Oxford Guide to Literature in English Translation. Oxford: Oxford University Press.

Schulte, Rainer and Biguenet, John (eds) (1992) Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Chicago: University of Chicago Press.

Landers, Clifford (2001) Literary Translation: A Practical Guide. Clevedon: Multilingual Matters.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Μετάφραση με καθοδήγηση στην τάξη σε ομάδες (προηγείται ατομική προετοιμασία στο σπίτι), πάνω σε κείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας/έκτασης και σε ευρεία γκάμα λογοτεχνικών ειδών –δίνονται παράλληλα θεωρητικά κείμενα (μεταφραστικές σπουδές και συγκριτική λογοτεχνία) προς μελέτη, και εξετάζονται συστηματικά περικειμενικά αποτελέσματα του έργου του μεταφραστή λογοτεχνίας (σημειώσεις και εισαγωγές, πρόλογοι, επίμετρα, κτλ). Υλικό προς μελέτη και διαρκής ενημέρωση για το μάθημα δίνεται στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-class.

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εβδομαδιαίες μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων και εξαμηνιαία ατομική απαλλακτική εργασία αποτελούμενη από μετάφραση λογοτεχνικού κειμένου επιλογής του φοιτητή, συνοδευόμενη από εκτενές κείμενο σχολιασμού που εστιάζει στις σχέσεις ανάμεσα στην πράξη και την θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης.

 


Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας