Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσική Ανάλυση


Διδάσκων/ουσα: Βυζάς Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος: FR-1100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0301
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσική Ανάλυση
Mέγεθος: 214.45 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το γνωστικό αντικείμενο Γαλλική Γλώσσα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΤΞΓΜΔ και, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην επισήμανση ορισμένων δυσκολιών της γαλλικής γραμματικής μέσα από συγκεκριμένες αναφορές. Επίσης, στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το γραπτό λόγο διαφόρων γλωσσικών επιπέδων και μορφών (διάλογος, επιστολή, σύντομη έκθεση ιδεών). Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση που επιχειρείται δεν αποτελεί γλωσσικό αυτοσκοπό αλλά μεταβατική πορεία προς την πράξη της μετάφρασης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές

  • Αποκτούν γερές βάσεις στη γαλλική γλώσσα.
  • Αντιμετωπίζουν με δεξιότητα τα μεταφραστικά προβλήματα  που θα συναντήσουν στο  συναφές μάθημα της μετάφρασης ελληνικά –γαλλικά Ι του πρώτου εξαμήνου.
  • Εξοικειώνονται με διάφορα γραμματικά και μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γαλλικής γλώσσας.
  • Εξοικειώνονται με το γραπτό λόγο διαφόρων γλωσσικών επιπέδων και μορφών (διάλογος, επιστολή, σύντομη έκθεση ιδεών).
  • Κατανοούν εις βάθος τις δομές της γαλλικής γλώσσας.
Περιεχόμενο (Syllabus):

 1η εβδομάδα: La structure des mots composés

Το μάθημα εστιάζει στη δομή και τη χρήση σύνθετων λέξεων της γαλλική γλώσσας. Όταν δυο λέξεις ενώνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας λέξης, μπαίνει ανάμεσα τους μια παύλα και μερικές φορές σχηματίζουν ανώμαλο πληθυντικό.

 

2η εβδομάδα: Les paronymes

Το φαινόμενο των παρωνύμων δεν αφορά στη σημασία των λέξεων, αλλά συνίσταται στις μορφολογικές τους ομοιότητες, π.χ. accident ou incident. Η ομοιότητα των παρωνύμων μπορεί να είναι τυχαία ή να οφείλεται σε κοινή προέλευση.

 

3η εβδομάδα: Les homonymes

Σκοπός είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ομώνυμες λέξεις, δηλαδή τις λέξεις που έχουν ίδια προφορά αλλά διαφορετική σημασία· ομόηχος· όπως παράδειγμα lebout/ laboue, lecahot/lechaos, l'air/l'ère, etc

 

4η εβδομάδα: Les antonymes

Aντίθετες λέξεις, λέξεις που έχουν τελείως διαφορετική σημασία:Οι λέξεις “générosité” και “avarice” είναι αντίθετες όπως και "l'aube" και "lecrépuscule" ή ακόμα "droit" και "penché" η "droit" και "tordu".

 

5η εβδομάδα: Les expressions culturelles

Η ικανότητα της πολιτισμικής γνώσης και έκφρασης ορίζεται ως η εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από την τέχνη (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία, χορός, εικαστικές τέχνες). Στις πολιτισμικές γνώσεις συγκαταλέγεται η επίγνωση της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, και η θέση τους στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Η ικανότητα αυτή μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις δικές μας παραδόσεις και πολιτισμό, αλλά και  τον πολιτισμό των άλλων περιοχών της Ευρώπης και του κόσμου. Μας βοηθά επίσης να βρούμε διεξόδους στη δική μας ατομική έκφραση ιδεών, συναισθημάτων και απόψεων μέσω της τέχνης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

 

6η εβδομάδα: Les mots qui cachent la réalité

Αναφορά σε ευφημισμούς, ακρώνυμα, συντομογραφίες και συντομεύσεις της γαλλικής γλώσσας.

 

7η εβδομάδα: La culture dans les mots

Η σχέση γλώσσας και πολιτισμού , η οποία  συντελεί στην ονοματοποιία ή/ και τους νεολογισμούς.

 

8η εβδομάδα: Les registres de langue

Το γλωσσικό μητρώο (ονομάζεται επίσης επίπεδο γλώσσας ή στυλ) είναι ένας τρόπος έκφρασης προσαρμοσμένος σε μια συγκεκριμένη  επικοινωνιακή κατάσταση, η οποία καθορίζεται από ορισμένες λεξικές και συντακτικές επιλογές καθώς και από έναν ορισμένο ύφος.
Η γαλλική γλώσσα έχει πολλούς γλωσσικούς καταχωρητές, όπως το δημοφιλές μητρώο, το γνωστό μητρώο, το τρέχον μητρώο και το υποστηριζόμενο μητρώο.

 

9η εβδομάδα: Les verbes polysémiques

Η πολυσημία των ρημάτων παρουσιάζει δυσκολίες στους φοιτητές, που αν δεν αντιμετωπιστούν οδηγούν σε κακής ποιότητας μεταφράσματα.

 

10η εβδομάδα: Les expressions qui sont liées aux régions et aux pays.

Στη γαλλική γλώσσα υπάρχουν εκφράσεις σχετικές με χώρες και περιοχές που δεν μεταφράζονται εύκολα και σε αυτή τη περίπτωση ο μεταφραστής καλείται να αναζητήσει παρόμοιες εκφράσεις. Παράδειγμα: filer à l'anglaise, bâtir des châteaux en Espagne, recevoir une douche écossaise.

 

11η εβδομάδα: Les préfixes

Πρόθεμα. Φωνήεν το οποίο προστίθεται στην αρχή λέξεων που αρχίζουν από σύμφωνο ή από συμφωνικό σύμπλεγμα, χωρίς να σχετίζεται με το θέμα τους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως  σχηματίζονται οι λέξεις της γαλλικής γλώσσας.

 

12η εβδομάδα: Les suffixes

Αναφέρεται στην κατανόηση του μεταβλητού μέρος του τέλους της κλινόμενης λέξης .

 

13η εβδομάδα: Révisions

Επαναληπτικές ασκήσεις πάνω σε θέματα, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Απαντήσεις σε ερωτήματα των φοιτητών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Garnier Laurent (2019). Vocabulaire thématique. Ellipses.

Le Bellec Christien (2020). Le Grevisse vocabulaire, les mots du français, de leur origine à leur utilisation en context. De Boeck.

Miquel Claire, (2019). Vocabulaire progressif du francais. Niveau avancé. Clé International.

Penformis Jean-Luc (2018). Vocabulaire Progressif du français des affaires. Clé International.

Wattier Stéphane (2019). Les mots de l’info : le vocabulaire de l’actualité. Publication indépendante.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο : To μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης, η δομή της οποίας βασίζεται εξολοκλήρου στις ασκήσεις  που επιλύουν οι φοιτητές, στις απορίες και τα σχόλιά τους

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις ή ατομική απαλλακτική εργασία.


Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας