Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά II


Διδάσκων/ουσα: Βράιλα Σταυρούλα-Παρασκευή
Κωδικός Μαθήματος: ET-6236
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ2506-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον σύγχρονο Γερμανικό Πολιτικό Λόγο και τις τεχνικές ανάλυσης και μετάφρασης του στα Ελληνικά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της γερμανικής πολιτικής ρητορικής μέσα στη Σύγχρονη Ιστορίας, ενώ θα αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες του γερμανικού πολιτικού και πολιτειακού συστήματος. Οι φοιτητές θα κληθούν να μεταφράσουν διάφορα είδη πολιτικών κειμένων με βάση τη Θεωρία του Σκοπού.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·         διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων πολιτικών λόγων

·         αναλύουν και να ερμηνεύουν τη ρητορική δομή και τα ρητορικά σχήματα ενός πολιτικού λόγου

·         κατανοούν τη δομή του πολιτικού και πολιτειακού συστήματος της Γερμανίας

·         αναγνωρίζουν τις ιδεολογικές διαφορές και συγκλίσεις όπως αυτές διαφαίνονται στο εκάστοτε πολιτικό κείμενο

·         διαμορφώνουν κριτική σκέψη σχετικά με τη δομή των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών και των πολιτειακών συστημάτων τους

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση ιδεολογιών, ακραίων πολιτικών θεωριών και υβριδικών κειμένων

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στον Πολιτικό Λόγο. Δομή. Μορφή. Ύφος.

2η εβδομάδα: Ανάλυση της μακροκειμενικής και μικροκειμενικής δομής των πολιτικών κειμένων.  

3η εβδομάδα:  Υβριδικά πολιτικά κείμενα.

4η εβδομάδα:  Γερμανικό πολιτικό σύστημα. Κόμματα. Θέσεις.

5η εβδομάδα:  Ιστορικοί πολιτικοί γερμανικοί λόγοι. Η εξέλιξη της γερμανικής ρητορικής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.   

6η εβδομάδα:  Μετάφραση πολιτικού λόγου της Διχοτόμησης

7η εβδομάδα:   Μετάφραση πολιτικού λόγου της Επανένωσης.

8η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου κοινοβουλευτικού πολιτικού λόγου από την πλευρά της κυβέρνησης.  

9η εβδομάδα:   Μετάφραση σύγχρονου κοινοβουλευτικού πολιτικού λόγου από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 

10η εβδομάδα:  Μετάφραση σύγχρονου προεκλογικού πολιτικού λόγου.  

11η εβδομάδα:  Λαϊκισμός και Μετάφραση.

12η εβδομάδα:  Μετάφραση συζητήσεων στο Γερμανικό. Κοινοβούλιο με θέμα την καταπολέμηση του Λαϊκισμού.

13η εβδομάδα:  Σύγκριση των κειμένων με βάση την εκπροσωπούμενη ιδεολογία και την πολιτική θέση του εκάστοτε ομιλητή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Adam, J., & Vonderau, A. (2014). Formationen des Politischen. Formationen des Politischen: Anthropologie politischer Felder, 7

Bochmann, K. (1988). Politischer Dialog und vergleichende Semiotik im „gemeinsamen europäischen Haus “. Zeitschrift für Germanistik, 422-428
Schäffner, C. (1997). Strategies of translating political texts. Benjamins translation library, 26, 119-144.

Burkhardt, A., Burkhardt, A., & Fritzsche, K. P. (Eds.). (1992). Sprache im Umbruch: politischer Sprachwandel im Zeichen von" Wende" und" Vereinigung" (Vol. 1). Walter de Gruyter

Fritzsche, K. P. (1991). Politische Sprache im Umbruch. Sprachwandel in der DDR. Fachtagung 3.—5. 12. 1990, Technische Universität Braunschweig. Internationale Schulbuchforschung, 103-103

Holly, W. (1982). Zur Geschichte parlamentarischen Sprachhandelns in Deutschland. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 12(47), 10

Merten, R., & Otto, H. U. (1993). Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. In Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland (pp. 13-33). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden

Sarcinelli, U. (2011). Politische Kommunikation in Deutschland: Medien und Politikvermittlung im demokratischen System. Springer Science & Business Media

Weber, M. (2011). Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens. Duncker & Humblot

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο / Παράλληλα με τις διαλέξεις από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές θα καλούνται να εφαρμόζουν πρακτικά σε φυσικό χρόνο τη θεωρία και τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί. Μαζί με τον διδάσκοντα θα συζητούν όλες τις μεταφραστικές επιλογές τους και τη διαδικασία που επέλεξαν κατά τη μεταφραστική πράξη.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να μεταφράσουν προς τα Ελληνικά ένα Γερμανικό κείμενο έκτασης περίπου 400 λέξεων σύμφωνα με συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες.

Το μετάφρασμα θα αξιολογείται με βάση τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου και τη διαχείριση των πολιτισμικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 


Επιστροφή
35-years
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τρίτη 27-02-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας