Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά ‒ Ελληνικά II


Διδάσκων/ουσα: Πολίτης Μιχάλης
Κωδικός Μαθήματος: ET-6226
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ3506-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές μυούνται στη μετάφραση οικονομικο-πολιτικών κειμένων

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
 • Καλλιέργεια της ικανότητας αναγνώρισης των επικοινωνιακών συνθηκών που διέπουν την παραγωγή οικονομικο-πολιτικών κειμένων και της μετάφρασής τους.

 • Καλλιέργεια της ικανότητας αναγνώρισης των διαφόρων τύπων οικονομικο-πολιτικών κειμένων και της μετάφρασης τους με βάση τις ισχύουσες στη γλώσσα στόχο νόρμες παραγωγής αναλόγων κειμένων

 • Καλλιέργεια της ικανότητας διαχείρισης ζητημάτων ορολογίας

 • Καλλιέργεια της ικανότητας πραγματοποίησης αποτελεσματικής έρευνας τεκμηρίωσης με σκοπό τη μετάφραση οικονομικο-πολιτικών κειμένων

 • Καλλιέργεια της ικανότητας ανάλυσης οικονομικο-πολιτικών κειμένων με σκοπό τη μετάφρασή τους.

 • Καλλιέργεια της ικανότητας αξιοποίησης φαινομένων διακειμενικότητας για τη μετάφραση κειμένων οικονομικο-πολιτικού περιεχομένου

 • Καλλιέργεια της ικανότητας αξιοποίησης της συγκριτικής μεθόδου για τη μετάφραση οικονομικο-πολιτικών κειμένων

 • Καλλιέργεια της ικανότητας αξιολόγησης μεταφράσεων οικονομικο- πολιτικών κειμένων

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

 

1η εβδομάδα: Παρουσίαση βασικών εννοιών και πηγών τεκμηρίωσης

 

2η εβδομάδα: Παρουσίαση βασικών εννοιών και πηγών τεκμηρίωσης

 

3η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

 

4η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

5η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

 

6η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

7η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

 

8η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

9η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

 

10η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

11η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

 

12η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

13η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση οικονομικού κειμένου

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 

 • Durieux, Christine, (1988): Fondement didactique de la traduction technique, Didier Érudition, Paris.

 • Durieux Christine (1990): « La recherche documentaire en traduction technique: conditions nécessaires et suffisantes », Meta, vol XXXV, no 4, Université de Montréal, Montréal

 • Gémar Jean-Claude, (1995): Traduire ou l'art d'interpréter. Fonctions, statut et esthétique de la Traduction, tome 1, Presses de l'Université de Québec, Québec. –

 • Gile Daniel, (1990): « La traduction et l’interprétation comme révélateurs des mécanismes de production et de compréhension », ΜΕΤΑ, vol. 35-1.


Επίσης, οι Ετήσιες Εκθέσεις των Διοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Γαλλίας

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Επίσης, μέσω ειδικών ασκήσεων, οι φοιτητές εξοικειώνονται στον εντοπισμό στο διαδίκτυο ειδικών οικονομικο-πολιτικών κειμένων, από τα οποία καλούνται να μεταφράσουν ένα απόσπασμα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Από το πρώτο μάθημα οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) χρήσιμες για την παραγωγή μεταφράσεων και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση εφαρμογών παραγωγής και διαμοιρασμού εγγράφων, βιντεοεπικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών κ.ά.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται ως εξής:

 • Την ημέρα της εξέτασης, η οποία γίνεται σε αίθουσα διδασκαλίας με χρήση προσωπικού Η/Υ παρουσία του διδάσκοντος, οι φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν στο διαδίκτυο συγκεκριμένο οικονομικο-πολιτικό κείμενο σχετικά υψηλού βαθμού μεταφραστικής δυσκολίας και σ’ αυτό ένα συγκεκριμένο απόσπασμα 250 έως 300 λέξεων. Το απόσπασμα αυτό το μεταφέρουν σε αρχείο κειμενογράφου, στο οποίο έχουν δημιουργήσει πίνακα με δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη επικολλούν το προς μετάφραση κείμενο και στη δεξιά πληκτρολογούν τη μετάφρασή τους. Αφού ολοκληρώσουν την εκπόνηση της μετάφρασης οφείλουν να τη στείλουν στον διδάσκοντα με email. Αξιολογούνται: η ικανότητα εντοπισμού του προς μετάφραση κειμένου με βάση εντολή που λαμβάνουν και οι μεταφραστικές τους δεξιότητες.

 • Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε έντυπου ή ηλεκτρονικού βοηθήματος καθώς και πόρων του διαδικτύου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και γενικότερα η επικοινωνία του φοιτητή με τρίτους.

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας