Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά II


Διδάσκων/ουσα: Σωσώνη Βιλελμίνη
Κωδικός Μαθήματος: ET-6217
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ1506-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI202/

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα. Έμφαση δίνεται στα καταστατικά των εταιρειών, τα ιδρυτικά ΦΕΚ εταιρειών και τις συμβάσεις ομολογιακών δανείων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν το περιεχόμενο και να είναι εξοικειωμένοι με τη δομή των καταστατικών, των ιδρυτικών ΦΕΚ εταιρειών και των συμβάσεων ομολογιακών δανείων.
  • χρησιμοποιούν με επιτυχία παράλληλα κείμενα και άλλους γλωσσικούς πόρους για την επίλυση προβλημάτων φρασεολογίας και ορολογίας.
  • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα ύφους και επιπέδου λόγου που είναι χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων οικονομικών ειδών
  • να είναι σε θέση να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να περιγράψουν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάφραση των συγκεκριμένων οικονομικών ειδών και να χρησιμοποιούν τις διάφορες στρατηγικές που έχουν στη διάθεσή τους για να τα αντιμετωπίσουν
  • μπορούν να τεκμηριώσουν τις επιλογές τους κατά τη μετάφραση ειδικών οικονομικών κειμένων
  • είναι εξοικειωμένοι με την επαγγελματική πρακτική και τους πόρους και τα εργαλεία που διατίθενται στο Διαδίκτυο.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: ΦΕΚ ίδρυσης εταιρειών. Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ισοδυναμίας στο επίπεδο των εννοιών και τον διοικητικό/γραφειοκρατικό λόγο.

2η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Ανάλυση ελληνικού πρωτοτύπου και αγγλικού μεταφρασμένου ΦΕΚ ίδρυσης ΑΕ.

3η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση:  Μετάφραση στα Αγγλικά ΦΕΚ ίδρυσης ΑΕ.

4η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση στα Αγγλικά ΦΕΚ ίδρυσης ΑΕ.

5η εβδομάδα: Καταστατικό εταιρειών. Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ισοδυναμίας στο επίπεδο των εννοιών και τον υβριδικό χαρακτήρα του κειμενικού είδους (οικονομικό-νομικό κείμενο).

6η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Καταστατικού ΑΕ (συνέχεια).

7η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Καταστατικού ΑΕ (συνέχεια).

8η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Καταστατικού ΑΕ (συνέχεια).

9η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Καταστατικού ΑΕ (συνέχεια).

10η εβδομάδα: Σύμβαση ομολογιακού δανείου. Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ισοδυναμίας στο επίπεδο των εννοιών και τον υβριδικό χαρακτήρα του κειμενικού είδους (οικονομικό-νομικό κείμενο).

11η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Σύμβασης ομολογιακού δανείου ΑΕ.

12η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Σύμβασης ομολογιακού δανείου ΑΕ (συνέχεια).

13η εβδομάδα: Πρακτική άσκηση: Μετάφραση Σύμβασης ομολογιακού δανείου ΑΕ (συνέχεια). Ανακεφαλαίωση, επίλυση αποριών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βασικό σύγγραμμα: Χ. Στάμελος, Δ. Χατζημανώλη, Ε. Μπαλογιάννη (2015) Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό Λεξικό Νομικών Όρων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Alcaraz, E. & Hughes, B. (2002) Legal Translation Explained. Manchester: St Jerome.

Bhatia, Vijay K. (1993) Analysing Genre, Language Use in Professional Settings. London: Longman.

Biel, Ł. and Sosoni, V. (eds) (2017) The Translation of Economics and the Economics of Translation. Special Issue of Perspectives: Studies in Translatology.

Borja Albi, A. & Prieto Ramos, F. (2013) (eds) Legal Translation in Context: Professional Issues and Prospects. New Trends in Translation Studies Series.

Desblache, L. (ed) (2001) Aspects of Specialised Translation. Paris: La Maison du Dictionnaire.

Fabre, C. (1991) A Companion to Economic Translation. Paris: Masson.

Gallego Hernández, Daniel (ed.) (2016)
Current Approaches to Business and Institutional Translation
Proceedings of the international conference on economic, business, financial and institutional translation.
Frankfurt am Main: Peter Lang.

Κελάνδριας, Π. (2007) Η Μετάφραση των Οικονομικών Κειμένων. Αθήνα: Δίαυλος.

Mankiw, N. G. (2007) Principles of Economics – 5th edition. London: Thomson.

Mc Closkey, D. (1998) The Rhetoric of Economics. 2nd edition. Madison: University of Wisconsin Press.

Mayoral Asensio, R. (2003) Translating Official Documents. Manchester: St Jerome.

Prieto, Ramos, F. (2018) (ed.) Institutional Translation for International Governance: Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication. Bloomsbury Advances in Translation. London: Bloomsbury.

Svoboda, T., Biel, Ł. & Łoboda, K. (2017) (eds) Quality aspects in institutional translation. Berlin: Language Science Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου. Βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και στα σχόλιά τους. Εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζουν πρακτικές πτυχές των ζητημάτων που καλύπτονται και περιγράφονται στην θεωρία. Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση ποικίλων οικονομικών κανονιστικών κειμένων με αναφορά στη θεωρία. Διατίθεται υλικό που καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Γίνεται χρήση εποπτικών μέσων και η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται με τελική γραπτή εξέταση, ήτοι μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά οικονομικού κειμένου 300 λέξεων περίπου και σχολιασμό συγκεκριμένων μεταφραστικών προβλημάτων. Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών, ειδικών και γενικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων.


Επιστροφή
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας