Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά II


Διδάσκων/ουσα: Seel Olaf Immanuel
Κωδικός Μαθήματος: DE-2237
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ2502Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά II
Mέγεθος: 215.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη περιγραφή: Το μάθημα εστιάζει στη μετάφραση των συγγενικών μεταξύ τους  κειμενικών ειδών των συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ως τριών εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του, με έμφαση στη λειτουργική προσέγγιση στη μετάφραση.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

·         κατανοούν αντιπαραβολικά τις κειμενοτυπολογικές αρχές και ιδιαιτερότητες που διέπουν τις ελληνικές και γερμανικές συνταγές μαγειρικής,

          ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας ως γενικών κειμένων

·         διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιμέρους μεταφραστικές δυσκολίες σε επίπεδο κειμενοτυπολογικό, συντακτικό, πραγματολογικό,

          λεξιλογικό

·         εφαρμόζουν τη λειτουργική θεωρία της μετάφρασης

·         εφαρμόζουν τις παραμέτρους της μεταφρασεολογικήςκειμενικής ανάλυσης

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση τοπωνύμιων, κύριων ονομάτων, διαλέκτων, ιδιωματισμών,

          αρχαϊσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές και να δικαιολογούν τις μεταφραστικές τους επιλογές

·         κατανοούν αντιπαραβολικά πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία

·         δημιουργούν δίγλωσσα γλωσσάρια σχετικά με τις συνταγές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγή στα βασικά κειμενικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τόσο των γερμανικών όσο και των ελληνικών  συνταγών μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Παρουσιάζονται οι κεντρικές αρχές για τη μετάφραση των συγκεκριμένων κειμενικών ειδών.

Αναλύεται στην τάξη το πρώτο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή μαγειρικής 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές.

 

2η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή μαγειρικής 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή μαγειρικής 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

3η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή μαγειρικής 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή μαγειρικής 3) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

4η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή μαγειρικής 3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή μαγειρικής 4) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

5η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή μαγειρικής 4) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή μαγειρικής 5) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

6η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή μαγειρικής 5) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή αρτοποιίας 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

7η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή αρτοποιίας 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή αρτοποιίας 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

8η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή αρτοποιίας 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή αρτοποιίας 3) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

9η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή αρτοποιίας 3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή αρτοποιίας 4) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

10η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή αρτοποιίας 4) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή ζαχαροπλαστικής 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

11η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή ζαχαροπλαστικής 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή ζαχαροπλαστικής 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

12η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή ζαχαροπλαστικής 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (συνταγή ζαχαροπλαστικής 3) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

13η εβδομάδα

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (συνταγή ζαχαροπλαστικής 3) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Συνάγονται συγκεντρωτικά συμπεράσματα για τη μετάφραση των γενικών κειμένων συνταγές μαγειρικής, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά προς τα γερμανικά και επιχειρείται η αξιολόγηση των θεωρητικών εργαλείων που προσφέρει η μεταφρασεολογία για την υποστήριξη της συγκεκριμένης μεταφραστικής πράξης από τους μαθητευόμενους μεταφραστές, με έμφαση στη λειτουργική προσέγγιση στη μετάφραση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Nord, C. (2014), Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα – Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. [Μετ. Σίμος Π. Γραμμενίδης, Δέποινα Δ. Λάμπρου]. Αθήνα: Δίαυλος.      

Seel, O. I. (2015), Εισαγωγή στη γενική μετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη συνταγών μαγειρικής, διαφημιστικών κειμένων και τουριστικών οδηγών. (Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλλιπος», Προσβάσιμο στο:  (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2568) ή απευθείας στο (https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2568/7/00_master_document_interractive.pdf).

Vermeer, H. J. (31992),Skopos und Translationsauftrag - Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation (thw; 2).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση/Διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Η ύλη (θεωρία και πρωτότυπα κείμενα) συνιστά τη βάση για τις εργαστηριακές μεταφραστικές ασκήσεις. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τις μεταφράσεις και να τις παρουσιάσουν στην τάξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή του μεταφράσματος στην αίθουσα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση στο πλαίσιο προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας