Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά II


Διδάσκων/ουσα: Seel Olaf Immanuel
Κωδικός Μαθήματος: DE-2236
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ2502Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Γερμανικά ‒ Ελληνικά II
Mέγεθος: 215.74 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη περιγραφή: Το μάθημα πραγματεύεται τη μετάφραση των κειμενικών ειδών των ταξιδιωτικών οδηγών και ταξιδιωτικών φυλλαδίων (και των υποκατηγοριών τους που αφορούν σε εκθέσεις,μουσεία και στη γαστρονομία) ως δύο εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση γερμανικά - ελληνικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του, με έμφαση στη λειτουργική προσέγγιση.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

·         κατανοούν αντιπαραβολικά τις κειμενοτυπολογικές αρχές και ιδιαιτερότητες που διέπουν τους γενικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και τα ταξιδιωτικά φυλλάδια ως γενικών κειμένων και μια σειρά από υποκατηγορίες τους (κυρίως έντυποι αλλά και ηλεκτρονικοί εκθεσιακοί, μουσιακοί, γαστρονομικοί οδηγοί και αντίστοιχα φυλλάδια)

·         διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιμέρους μεταφραστικές δυσκολίες σε επίπεδο κειμενοτυπολογικό, συντακτικό, πραγματολογικό, λεξιλογικό

·         εφαρμόζουν τη λειτουργική θεωρία της μετάφρασης

·         εφαρμόζουν τις παραμέτρους της μεταφρασεολογικής κειμενικής ανάλυσης

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση τοπωνύμιων, κύριων ονομάτων, διαλέκτων, ιδιωματισμών, αρχαϊσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές και να δικαιολογούν τις μεταφραστικές τους επιλογές

·         κατανοούν αντιπαραβολικά πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία

·         δημιουργούν δίγλωσσα γλωσσάρια σχετικά με επιμέρους θεματικές των ταξιδιωτικών οδηγών και ταξιδιωτικών φυλλαδίων.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγή στα βασικά κειμενικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τόσο των ταξιδιωτικών οδηγών όσο και ταξιδιωτικών φυλλαδίων. Παρουσιάζονται οι κεντρικές αρχές για τη μετάφραση των συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, με έμφαση στη λειτουργική προσέγγιση.

Αναλύεται στην τάξη το πρώτο πρωτότυπο κείμενο (ταξιδιωτικό  φυλλάδιο 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές.

 

2η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (ταξιδιωτικό φυλλάδιο 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (ταξιδιωτικό φυλλάδιο 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

3η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (ταξιδιωτικό φυλλάδιο 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από ταξιδιωτικό  οδηγό 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

4η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από ταξιδιωτικό οδηγό 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από ταξιδιωτικό  οδηγό 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

5η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από  ταξιδιωτικό οδηγό 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (εκθεσιακό φυλλάδιο 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

6η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (εκθεσιακό φυλλάδιο 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (εκθεσιακό φυλλάδιο 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

7η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (εκθεσιακό φυλλάδιο 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από μουσιακό οδηγό 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

8η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από μουσιακό οδηγό 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από μουσιακό οδηγό 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

 

9η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από μουσιακό οδηγό 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (ταξιδιωτικό γαστρονομικό φυλλάδιο 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

10η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (ταξιδιωτικό γαστρονομικό φυλλάδιο 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (ταξιδιωτικό γαστρονομικό φυλλάδιο 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

11η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (ταξιδιωτικό γαστρονομικό φυλλάδιο 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από ταξιδιωτικό γαστρονομικό οδηγό 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

12η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από ταξιδιωτικό γαστρονομικό οδηγό 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (κείμενο από  ταξιδιωτικό γαστρονομικό οδηγό 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

13η εβδομάδα

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (κείμενο από ταξιδιωτικό γαστρονομικό οδηγό 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Συνάγονται συγκεντρωτικά συμπεράσματα για τη μετάφραση των ταξιδιωτικών οδηγών και φυλλαδίων (γενικοί οδηγοί και γενικά φυλλάδια, εκθεσιακοί, γαστρονομικοί οδηγοί και αντίστοιχα φυλλάδια) ως γενικών κειμένωνμε μεταφραστική κατεύθυνση γερμανικά προς τα ελληνικά και επιχειρείται η αξιολόγηση των θεωρητικών εργαλείων που προσφέρει η μεταφρασεολογία για την υποστήριξη της συγκεκριμένης μεταφραστικής πράξης από τους μαθητευόμενους μεταφραστές, με έμφαση τη λειτουργική προσέγγιση στη μετάφραση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Νord, C. (2014), Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα – Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. [Μετ. Σίμος Π. Γραμμενίδης, Δέποινα Δ. Λάμπρου]. Αθήνα: Δίαυλος.       

Seel, O. I. (2015), Εισαγωγή στη γενική μετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη συνταγών μαγειρικής, διαφημιστικών κειμένων και τουριστικών οδηγών. (Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλλιπος», Προσβάσιμο στο:  (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2568) ή απευθείας στο (https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2568/7/00_master_document_interractive.pdf).

Vermeer, H. J. (31992),Skopos und Translationsauftrag - Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation (thw; 2).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση/Διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Η ύλη (θεωρία και πρωτότυπα κείμενα) συνιστά τη βάση για τις εργαστηριακές μεταφραστικές ασκήσεις. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τις μεταφράσεις και να τις παρουσιάσουν στην τάξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή του μεταφράσματος στην αίθουσα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας