Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλικά ‒ Ελληνικά ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Παππά Μαρίνα
Κωδικός Μαθήματος: CI-6326
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ3506
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 11
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Διαδοχική διερμηνεία στο γλωσσικό συνδυασμό Γαλλικά - Ελληνικά

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν τα βασικά είδη και κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας
● να γνωρίζουν και να αναζητούν πληροφορίες επί επίκαιρων ζητημάτων
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής
διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος

Περιεχόμενο (Syllabus):

• Εισαγωγή στη διερμηνεία
• Ασκήσεις πρόσληψης και ανάλυσης κειμένων γενικού περιεχομένου.
• Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης προφορικού λόγου σε
προφορικό, με τη βοήθεια κειμένων γενικού περιεχομένου. Παραγωγή και παρουσίαση
ομιλιών μπροστά σε κοινό.
• Ασκήσεις μνήμης
• Εξοικείωση με τον τρόπο προετοιμασίας.
• Εισαγωγή στην τεχνική λήψης σημειώσεων της διαδοχικής διερμηνείας.
• Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων γενικού
περιεχομένου .
• Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού
περιεχομένου
• Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και
συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες
(mock conference).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ -

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Gillies, Andrew. (2005). Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St.
Jerome Publishing.
Roderick, Jones (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing
Rozan, Jean-Francois. (1984) La prise des notes en interprétation consécutive, Librairie de l’université,
Génève.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διδασκαλία στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / «δεξαμενών ομιλιών» για την εξάσκηση της διερμηνείας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Προφορική τελική εξέταση που περιλαμβάνει την παραγωγή διερμηνείας (ακρόαση ομιλίας στα Γαλλικά και την απόδοση
αυτής στα Ελληνικά.


Επιστροφή
35-years
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τετάρτη 28-02-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας