Πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ

page image

Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με αμοιβή υπό πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάθετε ποια είναι τα οφέλη και τα κριτήρια επιλογής.

Γενικές πληροφορίες

Μάθετε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο πίσω από την Πρακτική άσκηση, τα οφέλη που θα αποκομίσετε από αυτή και τη διάρκεια του προγράμματος.

Νομικό πλαίσιο και χρηματοδότηση

Η Πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»), με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), την Πρακτική άσκηση συντονίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη

Το Πρόγραμμα καλύπτει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μισθολογικά και ασφαλιστικά ώστε να αποκτήσουν πείρα πραγματικών συνθηκών εργασίας και να εφαρμόσουν στη πράξη ό,τι έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη στο ΤΞΓΜΔ.

Δεν καλύπτονται έξοδα διαμονής και μετακίνησης, σε περίπτωση που επιλεγεί Φορέας εκτός πόλης της μόνιμης κατοικίας ή σπουδών.

Διάρκεια 2 μηνών

Η Πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 2 μήνες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο αντίστοιχο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στον Φορέα υποδοχής (30-40 ώρες).

Πραγματοποιείται την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου κάθε έτους.

Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά οφέλη

Η συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο τα οφέλη της περιλαμβάνουν:

 • Γνωριμία με τις τάσεις της μεταφραστικής αγοράς
 • Εμπέδωση και ενίσχυση των γνώσεων
 • Επαφή και εξοικείωση με το επαγγελματικό περιβάλλον
 • Γνωριμία με νέα αντικείμενα του χώρου της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργασιακών εμπειριών
 • Προσωπική εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη

Επίσης, από το 2019, η Πρακτικά άσκηση έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής στο ΣΤ' εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 4 ECTS.

Μάθετε περισσότερα για τα Μαθήματα επιλογής στο ΤΞΓΜΔ.

Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής

Μάθετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροίτε ώστε να μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση ποια η διαδικασία επιλογής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Πρακτική άσκηση θα πρέπει να:

 • Βρίσκεστε τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους
 • Έχετε λάβει τουλάχιστον 90 ECTS την ημέρα που καταθέτετε την αίτηση

Επιλογή φορέα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες εγγράφεστε με τα ακαδημαϊκά στοιχεία σας στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας». Εκεί, μπορείτε να αναζητήσετε φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία με το ΤΞΓΜΔ.

Αν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με φορέα που δεν υπάρχει στο σύστημα «Άτλας», θα πρέπει να τον ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να εγγραφεί δωρεάν.

Σημαντικά
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησης σε συγγενικό πρόσωπο.
 • Δεν μπορείτε να προβείτε σε επιλογή φορέα υποδοχής, χωρίς να έχετε πρώτα συνεννοηθεί με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του ΤΞΓΜΔ.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής άσκησης στο ΤΞΓΜΔ είναι τα εξής:

 • Οι πιστωτικές μονάδες ECTS όπως εμφανίζονται στην Αίτηση.
 • Ο Μ.Ο. βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σημαντικό

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μεγαλύτερων ετών.

Δικαιολογητικά και υποβολή αίτησης

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση υποβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση είναι υποχρεωτική για όλους όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Στη δεύτερη και τρίτη δόση προχωρούν όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιλεγούν.

Πριν την έναρξη της Πρακτικής άσκησης

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην Πρακτική άσκηση, πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο internship@ionio.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία που έχει ορίσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΙΠ:

 • Ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στη σχετική ανακοίνωση).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας 2 του διαβατηρίου.
 • Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΔΟΥ .
 • Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αν δεν γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να τον μάθετε συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ.
 • Αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή του μέσου όρου. Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας από την πλατφόρμα Gram-Web.

Για να μένετε πάντα ενήμεροι, δείτε τις Ανακοινώσεις για την Πρακτική άσκηση.

Κατά την έναρξη της Πρακτικής άσκησης

Όσοι επιλεγείτε, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο internship@ionio.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία που έχει ορίσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΙΠ:

 • Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜ ΙΚΑ). Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφο αυτό, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΚΑ. Αν δεν έχετε προσωπικό ΑΜ ΙΚΑ, πρέπει να εκδώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε στον ιδρυματικό λογαριασμό σας.
 • Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης όπου φαίνονται:
  • Ο υποψήφιος ως πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού
  • Ο αριθμός ΙΒΑΝ
 • Απογραφικό Δελτίο Εισόδου - Έντυπο Ι: Έναρξη Προγράμματος (διαθέσιμο στη σχετική ανακοίνωση).

Για να μένετε πάντα ενήμεροι, δείτε τις Ανακοινώσεις για την Πρακτική άσκηση.

Μετά το τέλος της Πρακτικής άσκησης

Αφού ολοκληρώσετε την Πρακτική άσκηση, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο internship@ionio.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία που έχει ορίσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΙΠ:

 • Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
 • Έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής.
 • Παρουσιολόγιο ασκούμενου φοιτητή ή φοιτήτριας.
 • Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή ή φοιτήτριας.
 • Απογραφικό Δελτίο Εξόδου - Έντυπο ΙΙ: Ολοκλήρωση Προγράμματος (διαθέσιμο στη σχετική ανακοίνωση).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986.

Για να μένετε πάντα ενήμεροι, δείτε τις Ανακοινώσεις για την Πρακτική άσκηση.

Επικοινωνία

Τόσο κατά την επιλογή φορέα υποδοχής όσο και κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης, πρέπει να βρίσκεστε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του ΤΞΓΜΔ και του ΙΠ καθώς και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΙΠ.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης στο ΤΞΓΜΔ

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Βιλελμίνη Σωσώνη

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης στο ΙΠ

Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Δρακάκης
Τηλ.: 26610 87444, 697 672 0500
E-mail: mdrakakis@ionio.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
Γραφείο 1.24 (Α’ όροφος)
49132 Κέρκυρα
Ιστότοπος: https://internship.ionio.gr/
Τηλ.: 26610 87306
E-mail: internship@ionio.gr

Ενημέρωση: 22-01-2024
35-years
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας