Απόφοιτοι

page image

Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) είμαστε περήφανοι για τους αποφοίτους μας. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΤΞΓΜΔ και το πρεσβεύουν στην Ελλάδα και διεθνώς. Αν είστε απόφοιτος, μάθετε περισσότερα για το τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια.

Εκκρεμότητες από τις Προπτυχιακές σπουδές

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικών, να συμμετάσχετε σε ορκωμοσία ή να ζητήσετε να σας αποστείλουμε το πτυχίο σας.

Πιστοποιητικά για αποφοίτους

Αν έχετε αποφοιτήσει από το ΤΞΓΜΔ, μπορείτε να αιτηθείτε στη Γραμματεία την έκδοση των παρακάτω:

 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Για να αιτηθείτε την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, αποστείλετε e-mail στη Γραμματεία ΤΞΓΜΔ.

Συμμετοχή σε ορκωμοσία

Αν έχετε λάβει Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχετε συμμετάσχει σε ορκωμοσία, μπορείτε να συμμετάσχετε με αίτημά σας στη Γραμματεία ΤΞΓΜΔ αφού δημοσιοποιηθεί η ημερομηνία της τελετής ορκωμοσίας.

Η ορκωμοσία δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, σε αντίθεση με την έκδοση Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών. Μάθετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί η Βεβαίωση.

Σημαντικό

Διατηρείτε το δικαίωμα συμμετοχής σε ορκωμοσία εσαεί.

Αποστολή πτυχίου

Αν έχετε αποφοιτήσει από το ΤΞΓΜΔ αλλά δεν έχετε συμμετάσχει σε ορκωμοσία, μπορείτε να αιτηθείτε την αποστολή του Τίτλου σπουδών σας ταχυδρομικώς με δική σας χρέωση αποστέλλοντας e-mail στη Γραμματεία ΤΞΓΜΔ.

Συνέχιση σπουδών

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο ΤΞΓΜΔ, μάθετε περισσότερα για τα 2 Μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν.

ΠΜΣ: Επιστήμη της Μετάφρασης

Το ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 3 εξαμήνων. Ιδρύθηκε το 1998 και έχει αναμορφωθεί για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις:

 • Στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
 • Στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης
 • Στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση
 • Στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Στοχεύει στην εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΠΜΣ: Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Το ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» είναι πρόγραμμα που διαρκεί 3 εξάμηνα και ιδρύθηκε το 2018.

Στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και στον συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων στον λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ΠΜΣ.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε με βάση το πτυχίο που λάβατε από το ΤΞΓΜΔ, μάθετε περισσότερα για τις επαγγελματικές διεξόδους σας, τις υπηρεσίες του του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και τις επαγγελματικές ενώσεις στην Ελλάδα.

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Ως απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ αποκτάτε δικαίωμα παραγωγής και επικύρωσης μεταφράσεων ή παροχής υπηρεσιών διερμηνείας. Ανεξάρτητα από ποιο ισχύει για εσάς, μπορείτε να εργαστείτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Μάθετε περισσότερα για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές.

Διεύθυνση Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

H ΔΑΣΤΑ του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) αποτελεί μια πράξη συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του ΙΠ που σχετίζονται άμεσα με τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του και την επαφή τους με την αγορά εργασίας.

Η ουσιαστική διασύνδεση της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί αναγκαίο παράγοντα ανάπτυξης.

Η ΔΑΣΤΑ στοχεύει στην:

 • Προβολή της μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων του ΙΠ και ανάδειξη της συνεισφοράς που μπορούν να έχουν στην αγορά εργασίας
 • Προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των αποφοίτων του στο ταχέως μεταβαλλόμενο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων του ΙΠ από την εθνική και τη διεθνή αγορά εργασίας.
 • Ενημέρωση για τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων

Η ΔΑΣΤΑ εποπτεύει, συντονίζει και υποστηρίζει τρεις επιμέρους δομές του ΙΠ:

 • Γραφείο Διασύνδεσης
 • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα της ΔΑΣΤΑ του ΙΠ.

Φορείς που έχετε συνεργαστεί κατά την Πρακτική άσκηση

Αν αξιοποιήσατε την Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ) ή στην Ευρώπη (Era-Places), είναι πιθανό να εργαστείτε στον φορέα με τον οποίο έχετε ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν.

Πολλοί απόφοιτοι που ολοκλήρωσαν Πρακτική άσκηση, απορροφήθηκαν από τους φορείς στους οποίους εργάζονταν κατά τη διάρκειά της.

Επαγγελματικές ενώσεις στην Ελλάδα

Οι επαγγελματικές ενώσεις δραστηριοποιούνται συνεχώς για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σας στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα για τις επαγγελματικές ενώσεις με τις οποίες συνεργάζεται το ΤΞΓΜΔ.

Ενημέρωση: 03-02-2021
35-years
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας