Πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ)

Στο Τμήμα διενεργείται πρακτική άσκηση (ΠΑ) φοιτητών. Η ΠΑ είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και καλύπτει τους φοιτητές μισθολογικά και ασφαλιστικά ώστε να αποκτήσουν πείρα πραγματικών συνθηκών εργασίας και να εφαρμόσουν στη πράξη ό,τι έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη στο πανεπιστήμιο.

Κατά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων απορρόφησης των φοιτητών. Σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπερβαίνουν τους 50. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αύξηση των φορέων (δηλαδή η ποσοτική αλλαγή), συνοδεύεται και από την ποιοτική βελτίωση των εμπλεκομένων φορέων.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το θεσμό της πρακτικής άσκησης, με αποτέλεσμα η πρακτική του ΤΞΓΜΔ να βρίσκεται στην πρώτη θέση ζήτησης στα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική.

Συμμετοχή

Η ΠΑ διεξάγεται κατά το τελευταίο έτος φοίτησης (υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητά άσκησής της και στο 3ο έτος, αν υπάρξουν κενές θέσεις) κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) ώστε να μην συμπίπτει με ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών. οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους σε φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η ΠΑ από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει ενταχθεί, ως μάθημα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών με πιστωτικές μονάδες ECTS.

Έχει δοθεί έμφαση σε φορείς επιστημονικούς, κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς. Ενδεικτά αναφέρουμε:

 • Θερινή Ακαδημία Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Action Aid
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Εκδοτικούς οίκους (Κριτική, Εκδόσεις Ψυχογιός)
 • Γαλλικό Ινστιτούτο
 • Πρωτοδικείο Κέρκυρας
 • Μεταφραστικά γραφεία
 • Ιδιωτικές εταιρείες

Κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Οι φοιτητές μένουν απόλυτα ευχαριστημένοι από την εμπειρία της πρακτικής άσκησης. Το ίδιο ευχαριστημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών τους μένουν και οι φορείς.


Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες και συνεργαζόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.


Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου–Αυγούστου 2020. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Επισυνάπτονται:

 • Η Προκήρυξη των θέσεων (2019-20)
 • Το εγχειρίδιο οδηγιών (2019-20)
 • Το έντυπο της Αίτησης (2019-20)