Εργαστήριο Μετάφρασης της Ελληνικής Γραμματείας

Το Εργαστήριο Μετάφρασης της Ελληνικής Γραμματείας (ΕΜΕΓ) εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του γνωστικού πεδίου που σχετίζεται με τη μετάφραση έργων ξένης γραμματείας στα Ελληνικά και έργων της ελληνικής γραμματείας σε ξένες γλώσσες. Μελετάται η παραγωγή μεταφραστικού έργου από νεοέλληνες, αλλά προ πάντων επτανησίους μεταφραστές, σχολιάζονται μεταφράσεις, οργανώνονται μεταφρασιολογικά συνέδρια και εκδίδονται τεύχη ή βιβλία που αφορούν τη νεοελληνική, αλλά πρωτίστως την επτανησιακή γλωσσολογία και μεταφρασιολογία. Επίσης οργανώνονται σεμινάρια με συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος και διδασκόντων σε άλλα Πανεπιστήμια.

Στα προσεχή σχέδια του Εργαστηρίου είναι και η έκδοση των μεταφρασμάτων ποιημάτων του Πετράρχη από διαφόρους Έλληνες λογοτέχνες. Επίσης προετοιμάζεται η μετάφραση κειμένων σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών προς τη γαλλική γλώσσα.

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής

Έδρα: Μέγαρο Καποδίστρια
49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 47517
Φαξ. 26610 44145