Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία


Διδάσκων/ουσα: Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: YK-8005
Κωδικός Gram-Web: ΧΠ0710
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία
Mέγεθος: 213.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Παρουσιάζεται και αναλύεται η πολιτική και κοινωνική οργάνωση της σύγχρονης Τουρκίας επί τη βάσει των ακόλουθων «αξόνων»: Κοινωνία, Πολιτισμός, Εσωτερικά Θέματα, Εξωτερική Πολιτική, Θρησκεία: Θέση και Ρόλος στη σύγχρονη Τουρκία, Οικονομία. (Σημείωση: ο κατάλογος των θεμάτων είναι ενδεικτικός και μπορεί να συμπεριλαμβάνει ζητήματα επικαιρότητας).

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αναπτύξουν: ικανότητα ανάλυσης των σημαντικότερων πολιτικών συμβάντων στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ικανότητα κατανόησης, σχολιασμού και ανάλυσης των βασικών στοιχείων αλλά και του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής ζωής και των ιδεολογιών, γενικά, στην Τουρκία, ικανότητα αναγνώρισης των ιδεολογικών χαρακτηριστικών που προβάλλονται στις εκλογικές εκστρατείες, ικανότητα εξήγησης των αιτίων, των διαδικασιών εμφάνισης των μεγάλων άστεων και τα αποτελέσματα αυτών, ικανότητα για συζήτηση και σχολιασμό σχετικά με την κυριαρχία ή μη κυριαρχία των ΜΜΕ στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, και τέλος ικανότητα κατανόησης της καθημερινότητας στην τουρκική κοινωνία. Επίσης οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν ικανότητα εντοπισμού, σχολιασμού και συζήτησης των στοιχείων που ορίζουν την «ταυτότητα», τον «Άλλο» και τις κοινωνικές «διαιρέσεις» αλλά και ικανότητα κατανόησης των διαφόρων ιδεολογιών. Έτσι οι φοιτητές θα μπορούν  να ανακαλύπτουν και να αξιολογούν νέες κουλτούρες όταν έρχονται σε επαφή με αυτές.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγικά σχετικά με την πορεία της Τουρκικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της έως σήμερα

2η εβδομάδα:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Αστικοποίηση, Δομή και τάσεις στην κοινωνία, το ζήτημα της «ταυτότητας», κοινωνικές τάξεις)

3η εβδομάδα:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Αστικοποίηση, Δομή και τάσεις στην κοινωνία, το ζήτημα της «ταυτότητας», κοινωνικές τάξεις)

4η εβδομάδα:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Κινηματογράφος, ΜΜΕ, Κοινωνία Πολιτών)

5η εβδομάδα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εθνοτικά ζητήματα, Ένοπλες Δυνάμεις και πολιτική, Η "Νέα Τουρκία", Η περίοδος διακυβέρνησης  του ΑΚΡ, Πολιτικά κόμματα, Αποτίμηση των γεγονότων στο Gezi Parkı)

6η εβδομάδα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εθνοτικά ζητήματα, Ένοπλες Δυνάμεις και πολιτική, Η "Νέα Τουρκία", Η περίοδος διακυβέρνησης  του ΑΚΡ, Πολιτικά κόμματα, Αποτίμηση των γεγονότων στο Gezi Parkı)

7η εβδομάδα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εθνοτικά ζητήματα, Ένοπλες Δυνάμεις και πολιτική, Η "Νέα Τουρκία", Η περίοδος διακυβέρνησης  του ΑΚΡ, Πολιτικά κόμματα, Αποτίμηση των γεγονότων στο Gezi Parkı)

8η εβδομάδα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εθνοτικά ζητήματα, Ένοπλες Δυνάμεις και πολιτική, Η "Νέα Τουρκία", Η περίοδος διακυβέρνησης  του ΑΚΡ, Πολιτικά κόμματα, Αποτίμηση των γεγονότων στο Gezi Parkı)

9η εβδομάδα:

ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

10η εβδομάδα:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11η εβδομάδα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12η εβδομάδα:

Σχετικά videos με ζητήματα που συζητήθηκαν στις παραδόσεις 

13η εβδομάδα

Σχετικά videos με ζητήματα που συζητήθηκαν στις παραδόσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

(ενδεικτική)

Abrams, Philip. (1988). ‘Notes on the Difficulty of Studying the State’. Journal of Historical Sociology, 1(1): 58–89.

Ahmad, Feroz. (1988). (1993). The Making of Modern Turkey. London: Routledge.

Aktürk, Şener. (2015). ‘Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation-Building in Turkey, Algeria, and Pakistan’. Social Science Quarterly, 96(3): 778–806.

Bardakoğlu, Ali. (2008). ‘The Structure, Mission and Social Function of the Presidency of Religious Affairs’. The Muslim World, 98(2–3): 173–181.

Bourdieu, Pierre. (1994). ‘Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field’. Sociological Theory, 12(1): 1–18.

Buğra, Ayşe and Savaşkan, Osman. (2012). ‘Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age.’ New Perspectives on Turkey, 46: 27–63.

Göle, Nilüfer. (1997). ‘Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter Elites in Turkey’. Middle East Journal, 51(1): 46–58.

Gürsel, Kadri. (18 November 2013). ‘AKP, Gulen Community in Open War’. Al-Monitor

Kuru, Ahmet T. (December 2017). ‘Islam and Democracy in Turkey: Analyzing the Failure’. The Montréal Review. www.themontrealreview.com/2009/Islam-And-Democracy-In-Turkey.php

Özkan, Behlül. (7 December 2016). ‘The Failure of a Neo-Ottoman Foreign Policy’. New York Times. www.nytimes.com/2016/12/07/opinion/turkey-ottoman-foreign-policy-iraq-syria-failing.html

Taşkın, Yüksel. (2008). ‘AKP’s Move to “Conquer” the Center-Right: Its Prospects and Possible Impacts on the Democratization Process’. Turkish Studies, 9(1): 53–72.

Toprak, Binnaz. (2005). ‘Islam and Democracy in Turkey’. Turkish Studies, 6(2): 167–186.

Zürcher, Erik J. (2004). Turkey: A Modern History. London: I. B. Tauris.

Μιχαλακόπουλος, Γ. (2021). Κάτω από την ίσαλο γραμμή-Προσεγγίζοντας την Τουρκία που αγνοούμε. Αθήνα: Οσελότος.

Μούδουρος, Ν. (2012). Ο Μετασχηματισμός της Τουρκίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο - Οπτικό υλικό, σημειώσεις Καθηγητού. Το μάθημα αποτελείται από συνδυασμό διαλέξεων-παρουσίασης οπτικοασκουστικού υλικού-συζήτηση και σχολιασμό του υλικού αυτού. Παρέχεται στους φοιτητές (σημ. πλατφόρμα open-eclass) συγκεκριμένο υλικό σχετικά με τις παραδόσεις για περαιτέρω μελέτη και ανάλυση.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Η χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων συνίσταται στην παρουσίαση powerpoints, videos και συνεντεύξεων σχετικών με όσα διδάχθηκαν στο μάθημα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα εξετάζεται, κυρίως, με γραπτή εξέταση -χωρίς να αποκλείεται η προφορική εξέταση ή συγγραφή απαλλακτικών εργασιών, εάν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες- που αφορά στην παραγωγή συνθετικού είδους κειμένου επί τη βάσει ερωτημάτων που περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δίδονται σε αυτά. Γίνεται συνεχής αναφορά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, της συζήτησης και της μελέτης όλου του υλικού, ότι αναμένεται από τους φοιτητές να έχουν αναπτύξει ένα πρώτο επίπεδο κριτικής ικανότητας.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας