Αγγλική Γλώσσα και Επικοινωνιακές Δεξιότητες


Διδάσκων/ουσα: Καρράς Ιωάννης, Καραστάθη Σύλβια
Κωδικός Μαθήματος: EN-2100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0102
Κατηγορία Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Διαθέσιμο (στα Αγγλικά)

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εξετάζει την αγγλική γλώσσα ως διεθνής και ως lingua franca. Το μάθημα κάνει μια επισκόπηση στις διάφορες ποικιλίες της αγγλικής γλώσσας, καθώς και τα πραγματολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά στοιχεία αυτών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να:

  • κατανοήσουν και να μάθουν περί των διάφορων ποικιλιών της αγγλικής γλώσσας 
  • εμβάθυνουν στις πραγματολογικές και κοινωνιογλωσσολογικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας
  • βελτιώσουν τις εν γένει γλωσσικών δεξιοτήτων τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Η αγγλική ως διεθνής γλώσσα και η αγγλικώ ως lingua franca

2η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών της αγγλικής γλώσσας που ομιλείται στη Σκωτία και Ουαλία

3η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών της αγγλικής γλώσσας που ομιλείται στον Καναδά

4η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών αγγλικής γλώσσας που ομιλείται στην Ιρλανδία

5η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών της αγγλικής γλώσσας που ομιλείται στην Νότια Αφρική

6η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών αγγλικής γλώσσας που ομιλείται στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

7η εβδομάδα: Επισκόπηση κυρίων μορφοφωνητικών και φωνολογικών-φωνητικών χαρακτηριστικών της αγγλικής γλώσσας που ομιλείται σε πρώην Βρετανικές αποικίες (π.χ Ινδία, Καραϊβική)

8η εβδομάδα: Ανάλυση των έννοιων «Uptalk», «Vocal Fry» και «Slang»

9η εβδομάδα: Η πολιτική ορθότητα στην αγγλική γλώσσα, γωσσικός συσχετισμός

10η εβδομάδα: Η αγγλική γλώσσα στα ΜΜΕ

11η εβδομάδα: Παρουσίαση συνθετικών προφορικών εργασιών φοιτητών/τριών

12η εβδομάδα: Παρουσίαση συνθετικών προφορικών εργασιών φοιτητών/τριών

13η εβδομάδα: Ανασκόπηση της διδακτέας ύλης και ανατροφοδότηση των προφορικών εργασιών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • McCormack, J and Slaght, J (2012) for Academic Study: Extended Writing & Research Skills - Course Book
  • Crystal, D. (2012). English as a Global Language. Cambridge: CUP. Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: OUP.
  • Manning, A (2008). English for Language and Linguistics in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs. Reading: Garmet Education Publishing
  • Υπάρχουν επιπρόσθετες σημειώσεις και άρθρα στην ηλεκτρονική τάξη (open e-class) του μαθήματος.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαδραστικών διαλέξεων. Περιλαμβάνει την ενασχόληση των φοιτητών/τριών με δραστηριότητες και συζητήσεις μέσα στην τάξη ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίνονται ευκαιρίες αναστοχασμού μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Προβλέπεται, επίσης, η περιστασιακή παρακολούθηση διαλέξεων από προσκεκλημένους/ες επιστήμονες (και επισκεπτών καθηγητών/τριών μέσω Erasmus+) πάνω στις θεματικές ενότητες της προβλεπόμενης ύλης.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Διαφάνειες, βιντεοδιαλέξεις, διαδραστικές ασκήσεις, χρήση polls, slido quizeς κλπ. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Δύο υποχρεωτικές εργασίες:

α) Συγγραφή ατομικής ερευνητικής εργασίας (50% του συνολικού βαθμού)

β) Ομαδική προφορική εργασία (50% του συνολικού βαθμού)

 

 


Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας