Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Seel Olaf Immanuel
Κωδικός Μαθήματος: DE-1237
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ2501Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά Ι
Mέγεθος: 215.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη περιγραφή: Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μετάφραση γενικών κειμένων. Με βάση κείμενα της γενικής καθημερινής έντυπης και ηλεκτρονικής ειδησεογραφίας (πολιτιστικά θέματα, lifestyle, ειδήσεις αστυνομικού δελτίου, αθλητισμός, υγεία, πολιτική επικαιρότητα, κ.α.) επισημαίνονται και αναλύονται γλωσσικά, πολιτισμικά και κειμενικά ζητήματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφραστική διαδικασία στο συγκεκριμένο γλωσσοπολιτισμικό ζεύγος και στη συγκεκριμένη μεταφραστική κατεύθυνση. Η μεταφραστική προσέγγιση που διδάσκεται και ακολουθείται είναι εκείνη του λειτουργισμού.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 

·         κατανοούν αντιπαραβολικά τις κειμενοτυπολογικές αρχές και ιδιαιτερότητες που διέπουν τα διάφορα είδη γενικών κείμενων της ελληνικής ειδησεογραφίας με τα αντίστοιχα γερμανικά κείμενα

·         διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιμέρους μεταφραστικές δυσκολίες σε επίπεδο κειμενοτυπολογικό,κειμενικό, συντακτικό, πραγματολογικό, λεξιλογικό

·         είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της λειτουργικής θεωρίας στη μετάφραση

·         εφαρμόζουν βασικές παραμέτρους της μεταφρασεολογικήςκειμενικής ανάλυσης (σε αλληλοσυμπλήρωση με το μάθημα Γενική μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά Ι)

·         αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση τοπωνύμιων, κύριων ονομάτων, διαλέκτων, ιδιωματισμών. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές και να δικαιολογούν τις μεταφραστικές τους επιλογές

·         κατανοούν αντιπαραβολικά πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας

·         δημιουργούν δίγλωσσα γλωσσάρια σχετικά με τις κυριότερες θεματικές κατηγορίες της ειδησεογραφίας (σε αλληλοσυμπλήρωση με το μάθημα Μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά Ι).

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Βασικές αρχές του λειτουργισμού στη μετάφραση. Βασικές αρχές της κειμενικής ανάλυσης βάση της λειτουργικής προσέγγισης στη μετάφραση (σε αλληλοσυμπλήρωση με το μάθημα Μετάφραση Γερμανικά – Ελληνικά Ι).

 

2η εβδομάδα:

Εισαγωγή στη γενική μετάφραση και στα βασικά κειμενικά, γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών κειμένων. Παρουσιάζονται οι κεντρικές αρχές για τη μετάφραση της συγκεκριμένης κειμενοτυπολογίας (σε αλληλοσυμπλήρωση με το μάθημα Μετάφραση Γερμανικά – Ελληνικά Ι).

Αναλύεται στην τάξη το πρώτο πρωτότυπο κείμενο (πολιτιστικό Θέμα 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές.

 

3η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (πολιτιστικό θέμα 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (πολιτιστικό Θέμα 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

4η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (πολιτιστικό θέμα 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (lifestyle Θέμα 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

5η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (lifestyle θέμα 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (lifestyle Θέμα 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

6η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (lifestyle θέμα 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (είδηση αστυνομικού δελτίου 1) θέμα 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

7η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (είδηση αστυνομικού δελτίου 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (είδηση αστυνομικού δελτίου 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

8η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (είδηση αστυνομικού δελτίου 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (αθλητισμός 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

 

9η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (αθλητισμός 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (υγεία 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

10η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (υγεία 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (υγεία 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

11η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (υγεία 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (πολιτική επικαιρότητα 1) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

12η εβδομάδα:

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (πολιτική επικαιρότητα 1) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Διανέμεται το επόμενο πρωτότυπο κείμενο (πολιτική επικαιρότητα 2) προς μετάφραση από τους φοιτητές για την επόμενη συνεδρία.

 

13η εβδομάδα

Παρουσιάζεται το μετάφρασμα (πολιτική επικαιρότητα 2) από 1-2 φοιτητές μέσω υπολογιστή και προβολή στην αίθουσα και εκτίθεται προς ανάλυση, συζήτηση, αντιπαραβολή με τα μεταφράσματα των υπόλοιπων φοιτητών και διόρθωση.

Συνάγονται συγκεντρωτικά συμπεράσματα για τη μετάφραση γενικών κειμένων από τον χώρο της ειδησεογραφίας στη μεταφραστική κατεύθυνση  ελληνικά προς τα γερμανικά και επιχειρείται η αξιολόγηση των θεωρητικών εργαλείων που προσφέρει η μεταφρασεολογία για την υποστήριξη της συγκεκριμένης μεταφραστικής πράξης από τους μαθητευόμενους μεταφραστές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Nord, C. (1988),Textanalyseund Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos.

Nord, C. (2014), Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα – Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. [Μετ. Σίμος Π. Γραμμενίδης, Δέποινα Δ. Λάμπρου]. Αθήνα: Δίαυλος.      

Seel, O. I. (2015), Εισαγωγή στη γενική μετάφραση. Μια λειτουργική προσέγγιση με βάση το ζεύγος γλωσσών ελληνικά/γερμανικά και τα κειμενικά είδη συνταγών μαγειρικής, διαφημιστικών κειμένων και τουριστικών οδηγών. (Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλλιπος», Προσβάσιμο στο:  (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2568) ή απευθείας στο (https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/2568/7/00_master_document_interractive.pdf).

Vermeer, H. J. (31992),Skopos und Translationsauftrag - Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation (thw; 2).

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό που καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα ύλη. Η διάθεση του υλικού αυτού γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class. Η ύλη (θεωρία και πρωτότυπα κείμενα) συνιστά τη βάση για τις εργαστηριακές μεταφραστικές ασκήσεις. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τις μεταφράσεις και να τις παρουσιάσουν στην τάξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολή του μεταφράσματος στην αίθουσα.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση στο πλαίσιο προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας