Προκηρύξεις

Σελίδα 11 / 12 : <<<>>>
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ για την εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο αντικείμενο "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός"
Δημοσίευση: 22-05-2014 12:57 | Προβολές: 1264
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 3.6 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το υπ’ αριθμ. 79/27-05-2013 Προεδρικό Διάταγμα «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχωνεύσεις ειδικεύσεων στο Ιόνιο (...)
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ για την εκλογή Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο "Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Γαλλικά"
Δημοσίευση: 22-05-2014 12:26 | Προβολές: 1309
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 3.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το υπ’ αριθμ. 79/27-05-2013 Προεδρικό Διάταγμα «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχωνεύσεις ειδικεύσεων στο Ιόνιο (...)
ΤΞΓΜΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού [ακαδ. έτος 2013-14]
Δημοσίευση: 29-11-2013 14:45 | Προβολές: 1461
Έναρξη: 29-11-2013 |Λήξη: 18-12-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 149.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και διοικητικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη για το ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης [ακαδ. έτος 2013-14]
Δημοσίευση: 11-10-2013 13:27 | Προβολές: 1683
Έναρξη: 11-10-2013 |Λήξη: 25-10-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  zip.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 170.92 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 25.10.2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση καθηγητή - «Νεοελληνική Φιλολογία και Λογοτεχνική Γραμματεία μεταφρασμένη από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά»
Δημοσίευση: 12-04-2013 13:51 | Προβολές: 1621
Έναρξη: 12-04-2013 |Λήξη: 12-06-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 82.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία και Λογοτεχνική Γραμματεία μεταφρασμένη από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 12 Ιουνίου 2013.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση καθηγητή - «Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»
Δημοσίευση: 19-02-2013 13:33 | Προβολές: 1441
Έναρξη: 19-02-2013 |Λήξη: 19-04-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 81.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 19/02/2013 - Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. - Πρώτη δημοσίευση: 06/02/2013.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση καθηγητή - «Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Γαλλικά»
Δημοσίευση: 19-02-2013 13:30 | Προβολές: 1754
Έναρξη: 19-02-2013 |Λήξη: 19-04-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 81.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 19/02/2013 - Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. - Πρώτη δημοσίευση: 06/02/2013.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - «Οικονομική Μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά»
Δημοσίευση: 05-11-2012 19:42 | Προβολές: 1917
Έναρξη: 01-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 82.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 05/11/2012 - Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 05 Ιανουαρίου 2013. [Πρώτη δημοσίευση: 01/11/2012].
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - «Αγγλική Γλώσσα και Πολιτισμός»
Δημοσίευση: 05-11-2012 19:40 | Προβολές: 1482
Έναρξη: 01-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 81.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 05/11/2012 - Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 05 Ιανουαρίου 2013. [Πρώτη δημοσίευση: 01/11/2012].
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στα Ζητήματα Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος»
Δημοσίευση: 05-11-2012 19:36 | Προβολές: 1508
Έναρξη: 01-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 82.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 05/11/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 05 Ιανουαρίου 2013. [Πρώτη δημοσίευση: 01/11/2012].
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ
Δημοσίευση: 05-11-2012 17:07 | Προβολές: 742
Έναρξη: 05-11-2012 |Λήξη: 05-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 131.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 5 Ιανουαρίου 2013.
ΤΞΓΜΔ: Μία θέση ΔΕΠ - Τουρκία: Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Δημοσίευση: 25-01-2012 12:11 | Προβολές: 1598
Έναρξη: 25-01-2012 |Λήξη: 20-03-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 126.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ (...)
ΤΞΓΔΜ: Μία θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Γερμανικά
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:36 | Προβολές: 2229
Σημαντική Ημερομηνία: 15-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΔΜ)
ΤΞΓΜΔ: Περίληψη Προκήρυξης Kοινού Ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ. 2009 - 2010
Δημοσίευση: 27-04-2009 14:52 | Προβολές: 1816
Έναρξη: 27-04-2009 |Λήξη: 02-09-2009
[Έληξε]
Κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ: "Επιστήμες της Μετάφρασης-Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες".
ΤΞΓΔΜ: Μία θέση ΔΕΠ - Τεχνική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά
Δημοσίευση: 27-01-2009 06:29 | Προβολές: 2024
Έναρξη: 26-01-2009 |Λήξη: 26-03-2009
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Σελίδα 11 / 12 : <<<>>>

Ενημέρωση


ESDP

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

26610 87202
dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού-φοιτητών:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00-13:00
Τρίτη, Πέμπτη: 11:00-13:00 (Erasmus+)

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική Γραμματεία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
35-years
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 18-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας