Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, και στο αντικείμενο «Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά» (από εξέλιξη)

ShareThis
Δημοσίευση: 17-04-2024 13:57 | Προβολές: 621
Έναρξη: 18-04-2024 |Λήξη: 17-05-2024
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 661.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της  Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά  ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά».
 
Το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης αφορά: 
1) τις θεωρητικές προσεγγίσεις που περιγράφουν τη Διερμηνεία ως ενέργημα, 
2) τις ιδιαιτερότητες της ταυτόχρονης και της διαδοχικής διερμηνείας, 
3) τις υποκατηγορίες της ταυτόχρονης και της διαδοχικής διερμηνείας, όπως διερμηνεία συνεδρίων, διερμηνεία στις δημόσιες υπηρεσίες (κοινοτική διερμηνεία), διαπραγματεύσεων, 
4) την πράξη της διερμηνείας στο ζεύγος γλωσσών Αγγλικά προς Ελληνικά ή/και Γερμανικά προς Ελληνικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 18.04.2024 
Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 17.05.2024

Ο Πρύτανης 
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση


ESDP

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

26610 87202
dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού-φοιτητών:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00-13:00
Τρίτη, Πέμπτη: 11:00-13:00 (Erasmus+)

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική Γραμματεία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας