Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στη βαθμίδα του Καθηγητή στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Αγγλική Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

ShareThis
Δημοσίευση: 20-03-2024 12:23 | Προβολές: 806
Έναρξη: 20-03-2024 |Λήξη: 19-04-2024
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 661.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του  Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία:  Αγγλική Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία».  Το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης αφορά στη μελέτη θεμάτων της εφαρμοσμένης  γλωσσολογίας και δη αυτών που άπτονται της αγγλικής γλώσσας, της διδακτικής αυτής καθώς  και διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα  ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της  Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση  δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης 
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση


ESDP

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

26610 87202
dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού-φοιτητών:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00-13:00
Τρίτη, Πέμπτη: 11:00-13:00 (Erasmus+)

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική Γραμματεία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας