Μήνυμα σφάλματος

  • Notice: Undefined index: #validate στην noreqnewpass_form_alter() (γραμμή 66 του /opt/websites/dflti_www/sites/all/modules/noreqnewpass/noreqnewpass.module).
  • Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given στην noreqnewpass_form_alter() (γραμμή 66 του /opt/websites/dflti_www/sites/all/modules/noreqnewpass/noreqnewpass.module).

COVID-19: Πληροφορίες για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Στην προσπάθεια να περιορίσουμε όλοι μας, κατά το δυνατόν, την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) ανέστειλε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία των ΑΕΙ.

Με την υπ' αριθμ. 116/16-03-2020 του Γραφείου Υφυπουργού Β. Διγαλάκη απόφαση, τίθεται σε εφαρμογή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Αναλόγως με την ιδιότητά σας, μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλόγως είτε για να παραδώσετε είτε για να παρακολουθήσετε μαθήματα εξ αποστάσεως.